Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Υπεγράφη χθες η συμφωνία.

Υπογράφηκε χθες, 17 Ιανουαρίου 2018, στη Γενεύη, η συμφωνία για
την ίδρυση Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα.
Τη συμφωνία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης
Μπασκόζος και η Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου του ΠΟΥ για την
Ευρώπη, Δρ Zsuzsanna Jakab. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση,
με τη συμφωνία αυτή, η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και
του Γραφείου του ΠΟΥ Ευρώπης αναβαθμίζεται σημαντικά. Η τεχνογνωσία
του ΠΟΥ στην εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας στις
πολιτικές καθολικής κάλυψης με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας
είναι σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν στο σχεδιασμό στη νομοθέτηση
και στην υλοποίηση των πολιτικών υγείας στη χώρα μας. Η δημιουργία του
γραφείου του Οργανισμού στην Αθήνα θα ενισχύσει και θα αναβαθμίσει αυτή
τη διαδικασία. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα παρά τη μακροχρόνια οικονομική κρίση,
τις πολιτικές λιτότητας και διεθνούς επιτροπείας, υπό τη σημερινή Κυβέρνηση,
έχει προχωρήσει και εφαρμόσει αποφασιστικά μέτρα στην κατεύθυνση της
καθολικής κάλυψης υγείας στην οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταρρύθμιση
στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπειρία της
Ελλάδας και οι πρότυπες πρακτικές της για κάλυψη των αναγκών υγείας
προσφύγων, μεταναστών κι άλλων ευάλωτων ομάδων μπορούν να ενισχύσουν
την τεχνογνωσία του ΠΟΥ, τη συναντίληψη και τις κοινές δράσεις τόσο σε
ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας
και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τον ΠΟΥ μπορούν να αποτελέσουν τη
βάση για αυξημένο ρόλο του γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα στην ευρύτερη
περιοχή και με διευρυμένο θεματικό περιεχόμενο.

Πηγη:Health Daily.