Παθολογία τραχήλου και εργαστηριακά δεδομένα.

Καθοριστική η αξιολόγησή τους

Η απόφαση που καλείται να πάρει κάθε φορά ένας γυναικολόγος, αξιολογώντας τα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα, δηλαδήτο Παπ Τεστ, τους βιοδείκτες και την κολποσκόπηση, μιας γυναίκας με παθολογία του τραχήλου της μήτρας, δεν είναι εύκολη. Αφενός γιατί η επιλογή που θα κάνει θα επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση της νόσου και αφετέρου γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Έτσι σήμερα γίνεται λόγος για εξατομικευμένη αντιμετώπιση και προσωποποιημένη ιατρική. Το θέμα αυτό παρουσιάστηκε και συζητήθηκε από ειδικούς ερευνητές στον τομέα της Παθολογίας Τραχήλου σε επιστημονική εκδήλωση την στο ΑΠΘ στην Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρθηκε, οκαρκίνος του τραχήλου της μήτρας οφείλεται στην λοίμωξη από τον HPV (ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων). Φαίνεται ότι το στοιχείο εκείνο της

HPV λοίμωξης που έχει πραγματική σημασία είναι η ενεργότητα της. Αυτό δηλώνεται από την έκφραση των Ε6/Ε7 ογκοπρωτεϊνών ή, όπως έχει επικρατήσει, από θετικό mRNA test (Aptima). Τα διεθνή αλλά και τα ελληνικά δεδομένα καταδεικνύουν την πολύ σημαντική βοήθεια την οποία προσφέρει η συγκεκριμένη εξέταση στην αναγνώριση των γυναικών που διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο και, συνεπώς, χρειάζονται θεραπεία.

Η χρήση του APTIMA οδηγεί σε

μείωση έως και 23% του πλήθους των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων πληθυσμιακού ελέγχου, εξαιτίας της υψηλής ειδικότητας του τεστ.

 

Πηγη:healthDaily