Παράταση για τους επικουρικούς ιατρούς

Στις θέσεις τους θα παραμείνουν για άλλους 8 μήνες, οι επικουρικοί ιατροί που είχαν προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ για την κάλυψη αναγκών σε δημόσια νοσοκομεία. Άρση περιορισμών στις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού.

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η Αριστοτέλους αποφασίζει την παράταση της θητείας των επικουρικών ιατρών, που έληγαν στα τέλη του τρέχοντος μήνα, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η παράταση καθίσταται δυνατή λόγω της συνέχισης του προγράμματος χρηματοδότησης τους, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη διάταξη «κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών […] καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η δαπάνη που προκύπτει ανέρχεται σε 16,2 εκατ. ευρώ, από την παράταση της θητείας των ιατρών.

Με την ίδια τροπολογία προωθείται και η άρση των περιορισμών στις προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Στόχος της μη εφαρμογής των περιορισμών είναι τόσο «η κοινωνική ανάγκη για αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, την ιδιαίτερη φύση των υπηρεσιών [αυτών], αλλά και τη λήξη των της θητείας μεγάλου αριθμού συμβάσεων επικουρικού προσωπικού» όσο και «η μέριμνα για τη θετική υποστήριξη ειδικά προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων».

Θυμίζουμε, ότι ο Ανδρέας Ξανθός είχε αναφερθεί σε νομοθετική ρύθμιση που θα αφορούσε το επικουρικού προσωπικό, κατά τη συνάντηση που είχε μερικές εβδομάδες πριν με την ΠΟΕΔΗΝ. Βέβαια, ήταν απάντηση στο αίτημα των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για παράταση της θητείας του επικουρικού προσωπικού. Σύμφωνα με τα όσα είχαν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για νομοθετική ρύθμιση που θα κινείται στη λογική της ρύθμισης που έγινε στην προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πάντως, σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, δεν θα εφαρμόζονται «οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 (Α’28)» και αφορούν κυρίως «ποσοστώσεις πολυτέκνων, τριτέκνων, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών κλπ». Οι περιορισμοί αυτοί δεν θα εφαρμόζονται «ως προς το σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται , διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για την κάλυψη των θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας ΦΠΥΥ».

Τροπολογία Επικουρικοί2019

Πηγη:https://virus.com.gr