Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την Επιτροπή HTA

Απόφαση για παράταση της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για μια από τις 11 θέσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης έλαβε ο Υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, όσοι ενδιαφέρονταν θα έπρεπε να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση έως και τις 20 Μαρτίου. Σύμφωνα με πληροφορίες αιτήσεις έχουν υποβληθεί, αλλά κρίθηκε πως ο χρόνος που δόθηκε δεν ήταν αρκετός για να αντιδράσουν όσοι ενδεχομένως ήθελαν να συμμετάσχουν στο φορέα HTA. Έτσι αποφασίστηκε να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εως και την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

Μετά το πέρας της προθεσμίας “η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής, μετά την εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται πίνακας κατάταξης με τους τρεις επικρατέστερους υποψήφιους από κάθε τομέα – ειδικότητα, δηλαδή με τους συνολικά δεκαοκτώ επικρατέστερους υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη και τους λόγους απόρριψης αιτήσεων”. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος πάντως σημειώνεται πως υπάρχει η δυνατότητα επιλογής λιγότερων υποψηφίων, αν δεν συμπληρώνονται οι απαιτούμενοι αριθμοί.

 

Πηγη:https://virus.com.gr