Παράταση στη χορήγηση επιδόματος

Απόφαση συνέχισης της αποζημίωσης αντιτίμου τροφής στους φυματικούς – οίκοι νοσηλείας έλαβε το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε τη συνέχιση χορήγησης του επιδόματος αντιτίμου τροφής – οίκοι νοσηλείας στους δικαιούχους (15 ασφ/νοι – συνταξιούχοι του ΙΚΑ ) από 1/11/2018, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου ΕΚΠΥ.  Το ποσό ανέρχεται στα 360 € μηνιαίως, όπως καταβάλλονταν μέχρι 31/10/2018.

Φυματικοί-Οικοι Νοσηλείας

 

Πηγη:https://virus.com.gr/