Παρατείνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 η θητεία των επικουρικών ιατρών

Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών. Η διάταξη περιλαμβάνει όλους τους επικουρικούς γιατρούς των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ψηφισμένο κείμενο :

«Η θητεία των επικουρικών ιατρών του δεύτερου εδαφίου της περιπτ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134 ), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν.4445/2016 , που υπηρετούν σε φορείς της παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουν ενταθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται μέχρι την 31η 1.2019. κατά την πρόταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών προηγούμενου θα εξακολουθήσει να καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από 21-03-2018».

Αξίζει πάντως να διευκρινιστεί ότι η αναφορά στην έκθεση του ΓΛΚ σε επικουρικούς που υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη – σύμφωνα με ερμηνεία νομικών- προκλήθηκε από παρερμηνεία του νόμου 4445/2016 και δεν αναιρεί το νόημα της ψηφισμένης διάταξης.

 

Πηγη:http://www.healthview.gr