Παρατείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων στην Υγεία

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται το «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της Υγείας».

Στις θέσεις τους παραμένουν 3.802 εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, μετά την παράταση από τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων. Πρόκειται για 12μηνη παράταση και συγκεκριμένα θα ισχύει από το Φεβρουάριο έως το Μάιο για 2.865 εκ των εργαζομένων. Για τους υπόλοιπους 937 εργαζόμενους ισχύει για τον Νοέμβριο του 2019, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε όλο το φάσμα των μονάδων της του δημόσιου συστήματος υγείας: Πανεπιστημιακά και Γενικά Νοσοκομεία, Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου, Κέντρα Υγείας, Μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά (και Πολυδύναμα) Ιατρεία, καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς: ΕΟΠΠΥ, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΟΦ, ΕΚΕΑ, ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων αντιστοιχούν:

α) για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087,00 ευρώ,

β) για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032,00 ευρώ,

γ) για την κατηγορία ∆.Ε. έως τα 853,00 ευρώ,

δ) για την κατηγορία Υ.Ε. έως τα 775,00 ευρώ.

Οι αποδοχές αυτές προσαυξάνονται με τα προβλεπόμενα ανά ειδικότητα επιδόματα (επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, νυχτερινής εργάσιμων ημερών, νυχτερινής και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, εφημεριών).

 

Πηγη:https://virus.com.gr/