Παρατείνονται οι συμβάσεις έργου του PHILOS

Νέα παράταση των συμβάσεων έργου των φυσικών προσώπων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του προγράμματος PHILOS (I) ανακοίνωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Virus.

Η απόφαση αφορά 297 πρόσωπα που σύναψαν συμβάσεις έργου με το φορέα για το διάστημα 20/08/2018 – 19/10/2018 και τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους:

  1. Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας.
  2. Στις δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου.

Οι εν λόγω συμβάσεις παρατείνονται αυτοδίκαια για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο PHILOS II λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2018.

7ΖΜΜ465ΦΥΟ-Ζ7Χ

 

Πηγη:https://virus.com.gr/