Παρατείνονται οι συμβάσεις έργου όσων προσλήφθηκαν για τον κορονοϊό

Παράταση στις συμβάσεις έργου όσων προσλήφθηκαν για την covid – 19 στο σύστημα υγείας

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνονται οι συμβάσεις έργου αλλά και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έγιναν εκτάκτως για τον κορονοϊό.

Με ειδική νομοθετική ρύθμιση το υπουργείο Υγείας δίνει ανάσα στους εργαζόμενους έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η παράταση μάλιστα θα ισχύσει και για εκείνους που οι συμβάσεις τους είχαν ήδη λήξει.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 12 ειδικού νομοσχεδίου που θα κατατεθεί σε περίπου 2 εβδομάδες στη Βουλή:

«Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι την 30ή.9.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις».

 

 

Πηγη: https://www.healthreport.gr/