Παρουσίαση πληροφοριακού συστήματος ΗΔΙΚΑ

Για την υποστήριξη των μονάδων υγείας

 

  •  Η πρώτη παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος της ΗΔΙΚΑ για την υποστήριξη των μονάδων υγείας έγινε στο συνέδριο «Nοσοκομείο-Φάρμακο-Εξοπλισμός», το οποίο διοργάνωσε πρόσφατα το Health Daily. Την παρουσίαση του νέου συστήματος έκανε ο Αναστάσιος Τάγαρης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ, ο οποίος τόνισε ότι το εν λόγω έργο θα προσφέρει συνολική και ολοκληρωμένη λύση στο χώρο της Πληροφορικής εξυπηρέτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συνολικής δυναμικότητας  7.500 κλινών με σκοπό, τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και ασφάλειας των ασθενών, την αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του φόρτου εργασίας για το προσωπικό, την υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων διοίκησης και πληροφόρησης, καθώς και την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Το νέο σύστημα θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας για τις Μονάδες Υγείας και θα δώσει στο Υπουργείο Υγείας τα εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό του χώρου της Υγείας. Μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων που προσφέρει το σύστημα είναι: Παρακολούθηση και διαχείριση της Κίνησης Εσωτερικών και Εξωτερικών Ασθενών με ενιαίο Μητρώο Ασθενών στο σύνολο των Μονάδων Υγείας του έργου, ειδικές εφαρμογές υπηρεσιών προς τον πολίτη (κλείσιμο ραντεβού, διαθεσιμότητα Μονάδων Υγείας, ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών και ενημερωτικών στοιχείων, πληροφορίες υγείας και πρόνοιας κλπ) μέσω ελεύθερης πρόσβασης από την ηλεκτρονική πύλη, τήρηση Ιατρονοσηλευτικού Φακέλου Ασθενή σε ενιαίο πλαίσιο (ατομικό ιστορικό, ιατρικά πορίσματα, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές, κ.λπ.).

Πηγη:healthDaily