Παροχές ΕΟΠΥΥ με αλλαγές σε φαρμακεία, κλινικές και ειδική διατροφή

Τέταρτη συζήτηση σήμερα για τον τροποποιημένο νέο κανονισμό παροχών

Έναν νέο κανονισμό παροχών (ΕΚΠΥ), διαφορετικό από αυτόν που έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πήρε παράταση για εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου, συζητά το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ σε τρεις έκτακτες συνεδριάσεις του τις τελευταίες δύο εβδομάδες – από τις οποίες απείχε ο παραιτηθείς πρόεδρος καθ. Σωτ. Μπερσίμης.

Οι συζητήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν σε νέα συνεδρίαση που έχει οριστεί για σήμερα, με τα μέλη του Δ.Σ. να καλούνται να ψηφίσουν, μετά και τις νομοτεχνικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις, επί των διατάξεων του νέου σχεδίου υπουργικής απόφασης.

Το σχέδιο αυτό, φαίνεται πως ήταν και η σταγόνα που “ξεχείλισε το ποτήρι” στον ΕΟΠΥΥ και οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου, καθώς απ΄ ότι φαίνεται με το σχέδιο αυτό δεν συμφωνεί ούτε ο παραιτηθείς πρόεδρος, αλλά ούτε και ο αναπληρωτής υπουργός Παύλος Πολάκης, με αποτέλεσμα να αναμένονται και πρόσθετες τροποποιήσεις, αν το θέμα προχωρήσει τελικά.

Φαρμακεία
Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητείται, στα ιδιωτικά φαρμακεία δίνεται δυνατότητα να χορηγούν ακριβά φάρμακα μέχρι 3.000 ευρώ, αυξάνοντας το ποσό από τα 1.000 ευρώ που προέβλεπε ο πρόσφατα δημοσιευμένος κανονισμός και ορίζει ότι τα φάρμακα άνω των 3.000 ευρώ θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των δημοσίων Νοσοκομείων.

Σε άλλο σημείο,  δίνει τη δυνατότητα στονΕΟΠΥΥ “με απόφαση Δ.Σ. να ιδρύει νέα φαρμακεία τα οποία, κατά τον ν. 4238/2014, υπάγονται στις κατά τόπους ΠΕΔΙ-ΕΟΠΥΥ. 

Ομοίως με απόφαση Δ.Σ.  ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τη λειτουργία των φαρμακείων και τη διαχείριση των φαρμακευτικών σκευασμάτων από την κεντρική αποθήκη και τα κατά τόπους φαρμακεία ΕΟΠΥΥ”.

Παράλληλα, για τους φαρμακοποιούς που απασχολούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αίρεται ο περιορισμός της απασχόλησης σε φαρμακευτικές από συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού.

Νοσηλεία
Μια πρόταση που δεν φαίνεται να “περνάει” είναι η νεώτερη αλλαγή του άρθρου 61 για τη νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές και η οποία στόχο έχει την διατήρηση ενιαίου τιμολογίου σε όλες τις θέσεις νοσηλείας στις ιδιωτικές δομές. Εντούτοις, στο πλαίσιο των συζητήσεων, προτάθηκε να προβλέπει επιπλέον  τα εξής:

“Οι δικαιούχοι κατά τη νοσηλεία τους σε πάσης φύσεως συμβεβλημένες ιδιωτικές δομές περίθαλψης, δεν υποχρεούνται σε καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση όταν νοσηλεύονται στη θέση που προβλέπεται στη σχετική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής στην προβλεπόμενη θέσης, ο πάροχος υποχρεούται να νοσηλεύσει τον δικαιούχο του ΕΟΠΥΥ στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη θέση, χωρίς πρόσθετη χρέωση.

Σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί να νοσηλευτεί πέραν αυτής που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και με γραπτή δήλωση του επιθυμεί αναβάθμιση θέσης, πέραν αυτής που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ, η δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΟΠΥΥ”.

Κατά τα άλλα, το τελευταίο σχέδιο, όπως έχει καταρτισθεί, φέρνει άρθρο που εντάσσει νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές στα ίδια ΚΕΝ και καταργεί τη συμμετοχή 10% των ασφαλισμένων στα κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας.

Επίσης, δεν αποζημιώνονται δαπάνες για αισθητικές επεμβάσεις, παρά μόνο για αποκατάσταση ανατομικών δυσμορφιών και έπειτα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. Εδώ, προστίθεται ότι οι δυσμορφίες θα πρέπει να είναι είτε εκ γενετής , είτε ως συνέπεια ατυχήματος ή χειρουργικών επεμβάσεων ή εγκαύματος.

Σε άλλο σημείο, επιτρέπει σε ασθενείς με πιστοποιημένη κινητική αναπηρία να αντιμετωπίζονται και από ιατρούς φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης,

Ειδική διατροφή
Σε ότι αφορά την ειδική διατροφή, οι νέες διατάξεις, επιτρέπουν την … παράκαμψη της διαπραγμάτευσης τιμών, τις οποίες μπορεί να καθορίζει και από μόνο του το Δ.Σ. μετά από απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης.

Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει τα εξής:
“ΣΤ. Το ποσό αποζημίωσης μηνιαίας θεραπείας θα καθορίζεται με βάση την τιμή μονάδος και τον συνολικό αριθμό τεμαχίων που θα έχει καθορίσει το Δ.Σ. με απόφασή του, έπειτα από απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης, ως αποζημιούμενα, για κάθε περίπτωση.
Με απόφαση του ΔΣ που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης, καθορίζεται η τιμή μονάδος για αποζημίωση κάθε προϊόντος, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ομοίως με απόφαση ΔΣ καθορίζονται τα μέγιστα όρια τεμαχίων ανά είδος που αποζημιώνει ο οργανισμός, σε κάθε περίπτωση.
Κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους παρόχους, προκειμένου να καθοριστεί τιμή αποζημίωσης για κάθε προϊόν, θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή μονάδος που θα έχει οριστεί με απόφαση του ΔΣ”.

Πηγη:http://healthmag.gr