ΠΑΣΙΔΙΚ – Παράταση στην εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων

Αθήνα, 18/06/2018
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Κοινοποιούμε το Φ.Ε.Κ. 2180/Β’/12-06-2018 με το οποίο δίνεται παράταση μέχρι τις 31/08/2018 στην εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους.
Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας    Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος           Βιοχημικός
Πηγη:http://medispin.blogspot.com