ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: εξελίξεις για το επίδομα Προϊσταμένων.

Καταγραφή των θέσεων σε νοσοκομεία

 

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του ΕΣΥ, ενημερώνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα σε νοσοκομεία σχετικά με την καταγραφή των θέσεων των προϊσταμένων, με σκοπό να εξεταστεί το ενδεχόμενο από την κυβέρνηση, της διόρθωσης της οικονομικής διαφοράς του επιδόματος ευθύνης και της εξομοίωσής του με αυτό των υπολοίπων τμηματαρχών του δημοσίου τομέα (διοικητικών, τεχνικών κτλ). Εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ χαιρετίζει την εν λόγω κίνηση και αισθάνεται πλήρως δικαιωμένη για την υλοποίηση των διεκδικήσεών της. Ωστόσο, όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση, για να αποκατασταθεί πλήρως η δικαιοσύνη, πρέπει να νομοθετηθεί η αναδρομική καταβολή του επιδόματος σε όλους όσους ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, είτε κατέχουν τη θέση τους μετά από τις τυπικές κρίσεις, είτε διαθέτουν διοικητική πράξη ανάθεσης καθηκόντων. Κάθε άλλη λύση θα είναι εμβαλωματική και αποσπασματική, τονίζουν οι νοσηλευτές.

 

Πηγη:HealthDaily