Παχυσαρκία και κακή διατροφή των νέων στην ΕΕ

Κακή η διατροφή των νέων στην ΕΕ. Τι λένε τα στατιστικά στοιχεία για την παχυσαρκία, τα εγκεφαλικά και τις καρδιοπάθειες. Τι μέτρα παίρνει η Κομισιόν.

Τα στοιχεία για την διατροφή των νέων στην ΕΕ είναι ανησυχητικά. Η Κομισιόν λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διατροφικών κινδύνων και των προκαλούμενων από την κακή διατροφή ασθενειών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μόλις ένα στα επτά άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών στην ΕΕ τρώει τις προτεινόμενες πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα του 2016. Επιπλέον, σε 17 χώρες της ΕΕ το 50 % των ενηλίκων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, πράγμα που αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΒΠ).

Αυτές οι τελευταίες εξακολουθούν να είναι η κατεξοχήν αιτία θανάτου και σημαντική αιτία ασθένειας και αναπηρίας στην ΕΕ, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των ΚΒΠ. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, οι καρδιακές παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια, ευθύνονται για περισσότερους από 1,8 εκατομμύριο θανάτους στην ΕΕ μόνο το 2014, ενώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Καρδιολογικό Δίκτυο, οι διατροφικοί κίνδυνοι είναι η αιτία για το ήμισυ περίπου των πρόωρων θανάτων από ΚΒΠ.

Για να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αντιμετωπίσουν την ανησυχητική αυτή κατάσταση, η Κομισιόν συγκεντρώνει τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορες πλατφόρμες προκειμένου να ενθαρρύνει την ανταλλαγή και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, για παράδειγμα σχετικά με την αλλαγή της σύστασης των τροφίμων ώστε να περιέχουν λιγότερο αλάτι, λίπη ή ζάχαρη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα παιδιά.

Επίσης, η Κομισιόν χρηματοδοτεί πολυάριθμα έργα, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, ώστε να βοηθήσει στη διαμόρφωση υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών. Όταν τα φρούτα και τα λαχανικά παρέχονται στο σχολείο, τότε η διατροφική συνήθεια εκτός από υγιεινή είναι και προσιτή.

Πηγές: Κομισιόν,http://www.iatronet.gr