Περίβλεπτα κενά και ασάφειες σε ΕΟΔΥ & Ινστιτούτο Νεοπλασιών

Γόνιμος είναι ο δημόσιος προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί για δύο νομοθετικές παρεμβάσεις στο χώρο της Υγείας, οι οποίες είναι αναρτημένες για διαβούλευση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών. Χαρακτηριστικά, σε διάστημα 20 περίπου ημερών έχουν υποβληθεί 94 σχόλια.

Ο λόγος για τη δημόσια διαβούλευση που αφορά στον επικείμενο μετασχηματισμό του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο οποίος θα μετονομαστεί σε ΕΟΔΥ και τη σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών (ΕΙΝ), στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο.

Παρά τα θετικά, σε γενικές γραμμές, σχόλια για τις πρωτοβουλίες αυτές του υπουργείου Υγείας, δεν λείπουν οι παρατηρήσεις για περίβλεπτα κενά και ασάφειες στη στελέχωση των δύο φορέων.

Η μη πρόβλεψη για τη σύσταση θέσεων Διαιτολόγων-Διατροφολόγων ΠΕ στον ΕΙΝ, θεωρείται – για παράδειγμα -σημαντική παράλειψη για την εκπλήρωση του σκοπού ίδρυσης του Ινστιτούτου.

«Δεν νοείται Διεύθυνση Πρόληψης Σχεδιασμού Ανακουφιστικής Φροντίδας η οποία θα παρέχει Εθνικές, πλέον, οδηγίες για την πρόληψη εμφάνισης καρκίνου ή υποστήριξης ογκολογικών ασθενών, χωρίς την συμμετοχή Διαιτολόγου’‘ επισημαίνει χαρακτηριστικά ένας χρήστης. Ο λόγος είναι πως οι εν λόγω επιστήμονες είναι οι κατεξοχήν ειδικοί να ανιχνεύσουν την καρκινική καχεξία (80% των καρκινοπαθών) κι εν συνεχεία να υποστηρίξουν διαιτητικά τους ασθενείς (ναυτία,ανορεξία, έμετοι, αδυναμία, απώλεια βάρους, καχεξία). Σύμφωνα με έναν άλλο χρήστη, «είναι γνωστό σε όσους έχουν δουλέψει εκτός Ελλάδος ότι οι Διαιτολόγοι είναι αναπόσπαστα μέλη των ογκολογικών συμβουλίων στα Νοσοκομεία των Ευρωπαϊκών χωρών ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Πέραν των Διαιτολόγων ειδικότητες όπως φυσίατρος, εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, είναι εξ ίσου απαραίτητες στην χάραξη πολιτικής και υλοποίησης προγραμμάτων στην αποκατάσταση ογκολογικών ασθενών».

Χρήσιμες πληροφορίες για τη σύνθεση ενός ιδρύματος σαν το ΕΙΝ, μπορεί να αντλήσει κανείς από τη δομή του Εθνικού Ιδρύματος για τον Καρκίνο στην Αμερική (NCI) και τον αντίστοιχο της Γαλλίας (NACR).

Άλλη μία παρατήρηση  για τη στελέχωση του νέου φορέα, αφορά στην απαίτηση για ΠΕ Βιολόγων με γνώσεις Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής. Όπως επισημαίνουν αρκετοί χρήστες, έτσι αποκλείονται αρκετές ειδικότητες ΠΕ  με συναφή πτυχία (όπως Χημικοί, Βιοχημικοί, Μοριακοί Βιολόγοι κτλ), οι επιστήμονες των οποίων έχουν και γνώσεις και εμπειρία στον τομέα αυτό. Αποκλείονται, επίσης, κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών ή/και Διδακτορικών Διατριβών, μέσω των οποίων έχουν ειδικευθεί στο αντικείμενο που ορίζει ο σκοπός και τα μέσα επίτευξης αυτού.

Ακόμα, υπάρχουν χρήστες που, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του ΕΙΝ και το υφιστάμενο νομικό καθεστώς περί διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (GDPR), αναδεικνύουν την απουσία σύστασης θέσεων ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ άλλοι τονίζουν πως ο οργανισμός του νέου φορέα αποκλείει τους Νοσηλευτές ΤΕ ακόμη κι αν κατέχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στην Ογκολογία.

Αρνητικά σχολιάζεται, επίσης, η πρόβλεψη για τη σύσταση μόνο δύο (2) θέσεων Επισκεπτών Υγείας, δεδομένου ότι στις «πλάτες» τους σηκώνουν το βάρος ευθύνης των εμβολιασμών οι οποίοι αποτελούν το σημαντικότερο «όπλο» ενάντια στα λοιμώδη νοσήματα.

Την ίδια ώρα, σύγχυση κι ερωτηματικά προκαλούν οι παρωχημένες διατάξεις για τον ΕΟΔΥ (σημερινό ΚΕΕΛΠΝΟ) και πιο συγκεκριμένα η απουσία αναλυτικής διοικητικής διάρθρωσης και περιγραφής των οργανικών θέσεων και προσόντων, σε αντίθεση με όσα περιλαμβάνει η κυβερνητική πρόταση για τον ΕΙΝ.

Ένας χρήστης παρατηρεί σχετικά πως δεν γίνεται καμία αναφορά και δεν διασφαλίζεται με καμία πρόβλεψη το προσωπικό που σήμερα εργάζεται στο ΚΕΕΛΠΝΟ με σχέση ΙΔΑΧ. Ένας άλλος χρήστης εκτιμά πως είναι λάθος να συστήνονται οι οργανικές θέσεις με υπουργική απόφαση, μετά από πρόταση του ΔΣ.  «Οι υπάλληλοι δεν τελούν μόνο υπό ομηρία μιας απόφασης του εκάστοτε ΔΣ και του εκάστοτε Υπουργού αλλά εγκλωβίζονται σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας»επισημαίνει ένας άλλος. Ασαφές παραμένει δε εάν ο ΕΟΔΥ αναλαμβάνει τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ προς τους εργαζόμενους.

Στο μεταξύ, αλγεινή εντύπωση προκαλούν σε ορισμένους χρήστες τα ιδιαίτερα «φτωχά» κριτήρια για τους γενικούς διευθυντές.

«Οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων Γεν. Δ/νσης, Δ/νσης και Τμημάτων να γίνονται κατόπιν κρίσεων, μοριοδότησης, προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι θέσεις να έχουν συγκεκριμένη θητεία για να μην παρατηρείται το φαινόμενο που υπήρχε στο ΚΕΕΛΠΝΟ, ήτοι άτομα χαμηλών προσόντων τοποθετούνταν επ’ αόριστον υπεύθυνοι γραφείων και τμημάτων χωρίς κρίση, χωρίς πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο θα δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς υπαλλήλους να αιτηθούν για θέση προϊσταμένου. Επίσης, επιβάλλεται να εφαρμόζεται αξιολόγηση των υπαλλήλων η οποία θα παίζει επίσης ρόλο στις κρίσεις προϊσταμένων» αναφέρει χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Κοινή πεποίθηση πολλών χρηστών που συμμετέχουν στη διαβούλευση αποτελεί η γνώμη πως η θέση του Επιστημονικού Διευθυντή δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε Πτυχιούχο Ιατρικής.

«Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία η θέση του Γενικού Επιστημονικού Διευθυντή να καταλαμβάνεται μόνο από πτυχιούχους Ιατρικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μόνο. Σε καμία σχετική προκύρηξη διεθνών οργανισμών δεν συμβαίνει αυτό και ούτε και σε αντίστοιχους Οργανισμούς Δημόσιας Υγείας. Θα πρέπει να αλλάξει και να μετατραπεί σε «Επαγγελματία Υγείας» με μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον» αναφέρει ένας χρήστης. Σε περίπτωση, ωστόσο, που η διάταξη παραμείνει ως έχει προτείνεται ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του ιατρού να είναι στη δημόσια υγεία/επιδημιολογία και να θεωρούνται επιβεβλημένα κριτήρια η διεθνής εμπειρία και το συγγραφικό έργο. Ζητείται, ακόμη, η θητεία του Γεν. Δ/ντή να είναι 5ετής όπως συμβαίνει με την αντίστοιχη θέση στο ECDC.

Καθολικό αίτημα των χρηστών αποτελεί, τέλος, οι πάσης φύσεως προσλήψεις προσωπικού να γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.

«Νομίζω ότι και η κοινωνία που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τις πελατειακές σχέσεις με το κράτος, θα εκτιμούσε πολύ μια τέτοια κίνηση» σχολιάζει ένα από τα άτομα που συμμετέχει στη διαβούλευση.

Σε σχέση με τη διοικητική διάρθρωση του ΕΟΔΥ, χαρακτηριστικά διαπιστώνεται η απουσία Διεύθυνσης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγειονομικής Διακυβέρνησης, βασικός σκοπός της οποίας είναι η Διασφάλιση, Βελτίωση, Πιστοποίηση ή Διαπίστευση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της Διεύθυνσης Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. «Πού θα υπάγονται τα ΚΕΔΥ και το ΠΕΔΥ;» αναρωτιέται σχετικά ένας από τους χρήστες.

 

Πηγη:https://virus.com.gr