“Πιλοτικό” πρόγραμμα συγκεντροποίησης του αίματος

Αν και πρώτη διεθνώς σε συλλογή αίματος ανά κάτοικο, η Ελλάδα αδυνατεί να καλύψει συστηματικά τις ανάγκες των ασθενών της.

Όπως επισημάνθηκε σε σύσκεψη που οργανώθηκε από το Γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και τη Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων, η σημερινή κατακερματισμένη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της, παρά την εξουθενωτική προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας στην αιμοδοσία.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν στοιχεία από την ετήσια συλλογή και μετάγγιση αίματος στην Αττική, ο αριθμός των διενεργούμενων εξορμήσεων, ο αριθμός και η δυναμικότητα των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των ΝΥΑ κλπ., ενώ ακολούθησε γόνιμος προβληματισμός και αποτυπώθηκε η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων για την αναδιοργάνωση της Αιμοδοσίας.

Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκε η “πιλοτική” εφαρμογή της συγκεντροποίησης στην Αττική, που συλλέγει και χρησιμοποιεί το 50% του αίματος της χώρας. Στο σχεδιασμό του ΕΚΕΑ περιλαμβάνεται η λειτουργία 4-5 σταθερών σημείων αιμοληψίας εκτός νοσοκομείων με κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, καθώς και 6-7 κινητών συνεργείων αιμοληψίας ανά ημέρα στο νομό Αττικής.

“Η κεντρική οργάνωση των εξορμήσεων και η συλλογή του αίματος στο Ε.ΚΕ.Α. θα επιτρέψει πλήρη αξιοποίηση της πολύτιμης προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών, με διαχωρισμό όλων των παραγώγων που παρασκευάζονται από το αίμα, που σε μεγάλο βαθμό σήμερα μένουν αναξιοποίητα, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και διαδικασίες, επάρκεια παραγώγων αίματος για εξειδικευμένες ανάγκες ασθενών και μεγάλη οικονομία κλίμακας. Επίσης, η συγκρότηση σταθερής ομάδας για τις αιμοληψίες της Αττικής με συνεργασία του προσωπικού των ΝΥΑ (γιατρών, αιμοληπτών) θα προσφέρει υπηρεσίες με μεγαλύτερο επαγγελματισμό, σαφείς κανόνες λειτουργίας και φιλικότερη προσέγγιση στον εθελοντή αιμοδότη” εκτιμά το ΕΚΕΑ.

Επισημαίνεται πως ο κεντρικός συντονισμός με κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών και όχι ενός εκάστου νοσοκομείου, έχει σε όλη την Ευρώπη οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας στην αλυσίδα της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής του αίματος, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Πέρα από τα βήματα που γίνονται για την αναδιοργάνωση της αιμοδοσίας, βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της αιμοδοσίας (vein-to-vein). Το σύστημα αυτό εκτιμάται ότι “θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθεμάτων αίματος και θα συμβάλλει στην αυτάρκεια, ζητούμενο δεκαετιών”. 

 

Πηγη:https://virus.com.gr