ΠΙΣ: Οι Έλληνες γιατροί είναι από τους χειρότερα αμειβόμενους στην ΕΕ

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, που βρίσκει τη χώρα μας σε μια στιγμή όπου τα διδάγματα της πανδημίας, σε συνδυασμό με τα διδάγματα του παρελθόντος και την αναγκαιότητα συνολικής αναμόρφωσης του χώρου της υγείας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΠΙΣ, κ. Εξαδάκτυλος: 

Η πρόληψη και ο τρόπος ζωής είναι εξίσου σημαντικές με την ύπαρξη ενός συστήματος υγείας το οποίο θα εξασφαλίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις δυνατότητες της επιστήμης που αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Η Ελλάδα στερείται καθολικού και αποτελεσματικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει με πρώτη το 1929.

Η διαχρονική αυτή αποτυχία οφείλεται στους κατά καιρούς σχεδιασμούς που αγνοούσαν την πραγματικότητα και τις προτάσεις του ιατρικού κόσμου. Ο πλούτος των επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων της Ελλάδος σε συνδυασμό με τη διαρκή απαίτηση των πολιτών για ελεύθερη επιλογή ιατρού, πρέπει να είναι η βάση κάθε σχεδιασμού.

Συστήματα που προβλέπουν αποκλεισμούς και αντιγράφουν άλλες χώρες, απέτυχαν στο παρελθόν και είναι καταδικασμένα στο παρόν και στο μέλλον.

Με αφορμή την κατάθεση σε δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και την καθιέρωση του προσωπικού ιατρού, θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να ενσωματωθούν οι προτάσεις του ιατρικού κόσμου, καθώς το παρόν νομοσχέδιο δεν καλύπτει τις δυο αυτές βασικές προϋποθέσεις.

Επιπλέον η χρηματοδότηση του τομέα της Υγείας θα πρέπει να αυξηθεί, καθώς η πρόοδος της επιστήμης και η πραγματικότητα το επιβάλλουν.

Οι Έλληνες γιατροί σήμερα είναι από τους χειρότερα αμειβόμενους στην Ε.Ε., γεγονός που οδηγεί δεκάδες χιλιάδες στη μετανάστευση.

Δεσμευόμαστε ότι τα συμφέροντα των ασθενών και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του ιατρικού κόσμου θα καθοδηγήσουν τις ενέργειές μας για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση του τομέα της Υγείας στη χώρα μας.

 

 

Πηγη: https://healthpharma.gr/