Πλήρης καταγραφή του πλήθους και της… πορείας των συνταγών από τον ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ έβαλε σε εφαρμογή τη διαδικασία δειγματοληπτικού έλεγχου γιατρών και φαρμακοποιών, για τυχόν παραβατικές συμπεριφορές στη συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών.

Η επιλογή των φαρμακείων και γιατρών που θα ελεγχθούν θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα  ώστε να εντοπίζονται περισσότερες παραβάσεις. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με τη χρήση στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων και στην περίπτωση των φαρμακείων θα παρακολουθεί τις εξής παραμέτρους:

-Τη δαπάνη για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο καθώς θα ελέγχεται αν δικαιολογείται από τη θέση του φαρμακείου και το είδος των ασθενών που το επισκέφτηκαν, η υψηλή δαπάνη σε σχέση με άλλους φαρμακοποιούς.
-Το μέσο αριθμό συνταγών ανά δικαιούχο για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης –μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκων ή διάρκεια θεραπειών.
-Τη μέση ποσότητα ανά δικαιούχο για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης.
-Τη μέση δαπάνη ανά δικαιούχο για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης  ή και προκλητής ζήτησης στους ασθενείς.
-Τη μέση δαπάνη ανά συνταγή για τον έλεγχο υπερσυνταγογράφησης ή και προκλητής ζήτησης στους ασθενείς.
-Το ποσοστό δαπάνης σε on patent σκευάσματα για τον έλεγχο εκτέλεσης φαρμάκων με πατέντα και την τήρηση των πρωτοκόλλων.
-Το ποσοστό δαπάνης του πρώτου συνταγογράφου γιατρού για τον έλεγχο της σχέσης φαρμακείου- γιατρού, κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών.
-Το ποσοστό δαπάνης από τον πρώτο δικαιούχο σε κατανάλωση για τον έλεγχο κατευθυνόμενης συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών.
-Το ποσοστό δαπάνης σε πρώτη εταιρεία για τον έλεγχο «σχέσης» με φαρμακευτικές εταιρείες.
-Το ποσοστό off patent προς άθροισμα generics και off patent για τον έλεγχο της συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, θα διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΥ. Στη συνέχεια, εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, θα ακολουθείται η διαδικασία  ακρόασης και θα επιβάλλονται κυρώσεις, εφόσον δεν κρίνονται επαρκείς οι εξηγήσεις.

Αντίστοιχη θα είναι και η διαδικασία και για τους γιατρούς.

Ο ΕΟΠΥΥ θα δημιουργήσει και μια εφαρμογή στην ηλεκτρονική πύλη eopyykmes, από την οποία οι γιατροί και τα οι φαρμακοποιοί θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία των δεικτών της συνταγογράφησης τους και εκτέλεσης συνταγών.

Πηγη:https://www.iatropedia.gr