Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτύσσουν 79 εταίροι από 21 χώρες

Πρόκειται για έργο κατά παραγγελία, χρηματοδοτούμενο με 20 εκατ. ευρώ από την ΕΕ
 

Σε επαφή έρχονται σήμερα 79 κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις σε 21 χώρες για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου AI4EU μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί εστιακό σημείο για τους πόρους τεχνητής νοημοσύνης (AI/ΤΝ), όπως αποθετήρια δεδομένων, υπολογιστική ισχύς, εργαλεία και αλγόριθμοι. 

Η πλατφόρμα, θα παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη σε δυνητικούς χρήστες της τεχνολογίας, θα τους βοηθά να δοκιμάζουν και να ενσωματώνουν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες, στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τους.

Η πλατφόρμα AI4EU, θα προσφέρει επίσης κύκλους μαθημάτων για αναβάθμιση δεξιοτήτων ή και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. 

Η ομάδα έργου AI4EU θα συνεργαστεί στενά με τους κόμβους ψηφιακής καινοτομίας για τη ρομποτική και με το μελλοντικό δίκτυο κέντρων αριστείας στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης στην τεχνολογία AI/ΤΝ.

Ο Aντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, κ. Άντρους  Άνσιπ,  και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ,  δήλωσαν:  «Η Ευρώπη μπορεί να αποκομίσει όλα τα οφέλη από τις καινοτομίες AI/ΤΝ, μόνον εφόσον η τεχνολογία αυτή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από όλους. Το έργο AI4EU θα συμβάλει στη μεταφορά της AI/ΤΝ σε μικρές επιχειρήσεις, σε μη τεχνολογικές εταιρείες και σε  δημόσιες διοικήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη». 

Στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη, ανακοινώνοντας την ανάπτυξη πλατφόρμας AI/ΤΝ κατά παραγγελία.Το έργο, με επικεφαλής τη γαλλική εταιρεία Thales, λαμβάνει συνολική χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία. 
Η πλατφόρμα θα συσταθεί εντός του 2019. 
 
Συνολικά, η Επιτροπή αυξάνει τις επενδύσεις της στην έρευνα και καινοτομία στην AI/ΤΝ σε 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020 στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020». 
Οι συνολικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην ΕΕ θα πρέπει να ανέλθουν σε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2020.
Με βάση τη στρατηγική της, η Επιτροπή υπέβαλε τον Δεκέμβριο συντονισμένο σχέδιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής σε τέσσερις βασικούς τομείς: 

  1. αύξηση των επενδύσεων, 
  2. διάθεση περισσότερων δεδομένων, 
  3. προώθηση του ταλέντου και 
  4. διασφάλιση της εμπιστοσύνης.

Πηγη:http://healthmag.gr/