Πλεύρης: Εμβόλια και ανταλλαγή υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης τα βασικά σημεία της ομιλίας του στο Λουξεμβούργο

Οι προκλήσεις στη στρατηγική της ΕΕ για τη δημόσια υγεία, αλλά και το τι πρέπει να γίνει με τα εμβόλια ήταν κάποια από τα βασικά σημεία της ομιλίας, που έκανε ο Έλληνας Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, στο Συμβούλιο των Υπουργών Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ (EPSCO, Health), που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, υπό την προεδρία της Υπουργού Υγείας Brigitte Burguignon.

Τον Υπουργό συνόδευε ο γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος και στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Υγείας κα Στέλλα Κυριακίδου, η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC ) dr. Andrea Ammon καθώς και η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ( EMA ) κα Emer Cooke.

Δημόσια υγεία, οι απαραίτητες παρεμβάσεις

Κατά την σύνοδο οι Υπουργοί Υγείας συζήτησαν την πρόταση Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας, την αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την Υγεία παγκοσμίως, ενώ στο γεύμα συζήτησαν τις επόμενες προκλήσεις της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια κατά του COVID-19.

Περαιτέρω οι κ.κ. Υπουργοί ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, για την πρόοδο των διαβουλεύσεων με το ΕΚ για τον Κανονισμό Αντιμετώπισης Σοβαρών Διασυνοριακών Απειλών, τις αναδυόμενες υγειονομικές προκλήσεις από την ηπατίτιδα στα παιδιά και την ευλογιά των πιθήκων καθώς και για την Υγειονομική Κατάσταση στην Ουκρανία και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ΕΕ.

Θάνος Πλεύρης: Δημόσια υγεία και εμβόλια οι βασικοί τομείς της ομιλίας του στο ΛουξεμβούργοΚατά την ομιλία του ο Υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι η πανδημία COVID-19 λειτούργησε ως καταλύτης για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στην υγεία και πως η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση στον κανόνα, αναπτύσσοντας ψηφιακά εργαλεία όπως το Εθνικό Μητρώο Aσθενών με COVID-19, το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών για τον COVID-19, την άυλη συνταγογράφηση, πύλες για την καθοδήγηση και υποστήριξη των πολιτών, ψηφιακές υποδομές για την διευκόλυνση της εμβολιαστικής διαδικασίας.

Προτεραιότητα ο ψηφιακός ανασχηματισμός

Ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι η Ελλάδα ήταν ένα από τα πρώτα κράτη – μέλη, που έθεσε σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (DCC), καθώς και ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασική προτεραιότητα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υπογράμμισε πως η πρόταση Κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων για την Υγεία θα παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων που θα θεσπίζει και διασφαλίζει σταθερούς κανόνες, κοινά πρότυπα και πρακτικές, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, υποδομές και πλαίσιο διακυβέρνησης για τη πρωτογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας από ασθενείς και παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και την δευτερογενή χρήση των δεδομένων αυτών για σκοπούς έρευνας, καινοτομίας, χάραξης πολιτικής.

Περαιτέρω αναφέρθηκε στην ετοιμότητα χώρας μας να συνδεθεί εντός στο MyHealth.eu με στόχο τη διασυνοριακή ανταλλαγή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνοπτικού ιστορικού ασθενών, τόσο ως χώρα θεραπείας όσο και ως χώρα ασφάλισης και στην συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο Ευρωπαϊκό έργο X-eHealth για τον ευρωπαϊκό μορφότυπο διασυνοριακής ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας.

Θάνος Πλεύρης: Δημόσια υγεία και εμβόλια οι βασικοί τομείς της ομιλίας του στο ΛουξεμβούργοΣχετικά με την δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας, ο υπουργός ανέφερε η ρύθμισή της αποτελεί εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα, λόγω κατακερματισμού, διαφορετικότητας και της μη διαλειτουργικότητας των συστημάτων των δεδομένων υγείας.

Εν προκειμένω σημείωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία αναμένεται να διασφαλίσει αφενός τον έλεγχο των πολιτών στα δεδομένα τους και να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο με αξιόπιστους μηχανισμούς διακυβέρνησης της ΕΕ και των κρατών μελών και ένα ασφαλές περιβάλλον επεξεργασίας.

Τέλος, εστίασε στο ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θέτει πολύ υψηλά τον πήχη, επισημαίνοντας πως για την υλοποίησης του θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας ώστε η προσπάθεια να μην καταστεί εξουθενωτική για τα κράτη μέλη (λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά προϋπολογισμούς, ψηφιακή ετοιμότητα, κλπ.), υποστηρίζοντας πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξουν αυτό το ιστορικό βήμα προς την ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη στην Ένωση και την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Παγκόσμια Υγεία

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης της στρατηγικής της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, υποστηρίζοντας πως η πανδημία κατέδειξε τις ελλείψεις της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής υγείας όσον αφορά την επιτήρηση, την έγκαιρη προειδοποίηση και την ανταπόκριση, με σοβαρό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο που έχει πλήξει κυρίως τις πιο ευάλωτες χώρες και κοινωνίες.

Υπογράμμισε πως ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία κρούουν, ένα ανησυχητικό καμπανάκι για την παγκόσμια υγεία, διότι από τη φρικτή ανθρωπιστική καταστροφή που λαμβάνει χώρα σε μια γειτονική χώρα και την καταστροφή των υγειονομικών της υποδομών, ο πόλεμος επιδεινώνει ένα ήδη εξασθενημένο σύστημα διατροφής, προσθέτοντας στον Covid-19, την κλιματική αλλαγή και τα οικονομικά σοκ.

Για τους λόγους αυτούς τόνισε ότι απαιτείται μια φιλόδοξη και λειτουργική νέα στρατηγική που θα θέσει την πολυμέρεια με έναν ισχυρό, ανεξάρτητο και διαφανή ΠΟΥ στον πυρήνα της, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων και επιτρέποντας στην ΕΕ να δώσει το παράδειγμα. Υποστήριξε πως η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει την εστίασή της στη μεταρρύθμιση του ΠΟΥ , στη αναθεώρησης του Διεθνούς Κανονισμού Υγείας και στη έγκρισης της νέας Συνθήκης για τις πανδημίες, ενώ συμφώνησε με τον βασικό άξονα προτεραιοτήτων που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επανέλαβε την επιτακτική ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων υγείας και των τοπικών παραγωγικών ικανοτήτων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική. Τόνισε πως πρέπει να αντιμετωπισθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η καθολική κάλυψη υγείας, με εστίαση στην εφαρμογή της «Μιας Υγείας» και στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες μας τις δράσεις.

Παράλληλα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης εξήρε τον ρόλο της ΕΕ, ως ο μεγαλύτερου χορηγού ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, και υποστήριξε την διοχέτευση στοχευμένης αναπτυξιακής βοήθειας για την προώθηση των προαναφερθέντων στόχων, μέσω συνεργασιών με βασικές χώρες εταίρους όπως οι ΗΠΑ, διαπεριφερειακές συνεργασίας όπως της ΕΕ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ Ένωσης για την υγεία, και κάλεσε σε ενίσχυση των δράσεων για την υπογραφή και άλλων παρόμοιων συμφωνιών συνεργασίας. Επίσης αναφέρθηκε στον ουσιώδη ρόλο που μπορούν τα διαδραματίσουν τα περιφερειακά γραφεία του ΠΟΥ, το ECDC, ο EMA καθώς και βασικά διεθνή πολυμερή ταμεία όπως το Παγκόσμιο Ταμείο κατά του HIV, της ελονοσίας και της φυματίωσης, το UNAIDS, η Unicef και η GAVI στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και σχεδίων δράσης.

Kατά την ομιλία του ο Υπουργός Υγείας για τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια τόνισε την ανάγκη κοινών αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 

Πηγη: https://www.news4health.gr/