ΠΟΑμΣΚΠ: Παραπλανητικά δημοσιεύματα

Για την ένταξη της ΣκΠ στις
Μη-Αναστρέψιμες παθήσεις

Ως «αναληθή» χαρακτηρίζει η
ΠΟΑμΣΚΠ, πρόσφατα δημοσιεύματα
περί ένταξης όλων των μορφών της
Σκλήρυνσης στον Πίνακα των Μη-
Αναστρέψιμων παθήσεων, και με
ανακοίνωσή της δίνει τις απαραίτητες
διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα αναφέρει
ότι από την απάντηση του υφ.
Εργασίας Α. Πετρόπουλου σε σχετική
ερώτηση δεν προκύπτει πρόθεση
του Υπουργείου να εντάξει την ΠΣ-
ΣΚΠ ως αυτόνομη νόσο στις Μη-
Αναστρέψιμες Παθήσεις. Όσον αφορά
τα επίδοματα που δικαιούνται ασθενείς
με ΣΚΠ, η ΠΟΑμΣΚΠ αναφέρει ότι το
εξωϊδρυματικό επίδομα χορηγείται
σε όσους ασφαλισμένους πάσχοντες
η ΠΣ-ΣΚΠ έχει επιφέρει παραπληγία/
τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω από τον ασφαλιστικό
τους φορέα. Οι ανασφάλιστοι
πάσχοντες καθώς δικαιούνται το
επίδομα βαριάς αναπηρίας από την
Πρόνοια. Τα επιδόματα σε πάσχοντες
από ΠΣ-ΣΚΠ δίνονται εφ΄ όσον
κριθούν από Υγειονομικές Επιτροπές
(ΚΕΠΑ) και λάβουν πιστοποιητικό
αξιολόγησης αναπηρίας.

 

Πηγη:healthDaily