Ποια η προστασία από επαναμόλυνση από SARS-CoV-2 – Τι συμβαίνει με τη νεότερη υποπαραλλαγή

Σημαντικά χαμηλότερη προστασία από την υποπαραλλαγή Omicron BA.1  έχουν όσοι επαναμολύνονται. Μάλιστα, η προστασία μειώθηκε πιο γρήγορα με την πάροδο του χρόνου από ό,τι η προστασία έναντι προηγούμενων παραλλαγών.

Τα χαρακτηριστικά της προστασίας από προηγούμενη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2  εκτιμάται ότι έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη του δυνητικού φορτίου ασθενών. Στο πνεύμα αυτό ερευνητές προέβησαν στην ανασκόπηση  μελετών, η οποία δημοσιεύτηκε στο Lancet. Η ανασκόπηση περιελάβαμε την εκτίμηση της προστασίας από προηγούμενες λοιμώξεις ανά παραλλαγή και ανά χρονική απόσταση από τη μόλυνση. Τα στοιχεία παρουσιάζουν συνοπτικά οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής), Γιάννης Ντάνασης, Μαρία Καπαρέλου και Δέσποινα Φωτίου.

Τα υπό εξέταση δεδομένα συγκεντρώθηκαν από την επιστημονική βιβλιογραφία από 65 αναδρομικές και προοπτικές μελέτες κοόρτης καθώς και αρνητικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Στις μελέτες αξιολογούνταν η μείωση του κινδύνου COVID-19 μεταξύ ατόμων με προηγούμενη λοίμωξη SARS-CoV-2 σε σύγκριση με άτομα χωρίς προηγούμενη μόλυνση.  Η επιστημονική ομάδα εξέτασε την αποτελεσματικότητα της προηγούμενης μόλυνσης ανά έκβαση (λοίμωξη, συμπτωματική ασθένεια και σοβαρή ασθένεια), υποπαραλλαγή και χρόνο μετά τη μόλυνση.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι η προστασία από παλαιότερες λοιμώξεις και οποιαδήποτε συμπτωματική ασθένεια ήταν υψηλή για τις άλφα, βήτα και δέλτα παραλλαγές, αλλά ήταν σημαντικά χαμηλότερη για την υποπαραλλαγή BA.1 omicronΣυγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα κατά της επαναμόλυνσης από την υποπαραλλαγή BA.1 omicron ήταν 45,3% και 44,0% έναντι του omicron ΒΑ.1 συμπτωματικής νόσου.

Άξιο λόγου είναι πως η προστασία από επαναμόλυνση από άλφα και δέλτα παραλλαγές μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά παρέμεινε στο 78,6% στις 40 εβδομάδεςΗ προστασία έναντι της επαναμόλυνσης από την υποπαραλλαγή του omicron BA.1 μειώθηκε ταχύτερα και υπολογίστηκε σε 36,1% στις 40 εβδομάδες. Από την άλλη πλευρά, η προστασία από σοβαρές ασθένειες παρέμεινε υψηλή για όλες τις παραλλαγές, με 90,2% για τις άλφα και δέλτα παραλλαγές και 88,9% για το omicron BA.1 στις 40 εβδομάδες.

Συνεπώς, η προστασία από σοβαρή νόσηση ήταν υψηλή για όλες τις παραλλαγές. Οι επιστήμονες καταλήγουν πως η ανοσία που παρέχεται από προηγούμενες λοιμώξεις θα πρέπει να  εκτιμάται σε σχέση και με την προστασία από τον εμβολιασμό, την κατάσταση υγείας του ατόμου καθώς και την ηλικία του ή την ανοσολογική του κατάσταση.

 

 

Πηγη: https://virus.com.gr/