Ποιοι γιατροί θα αναλάβουν την ηλεκτρονική προέγκριση ΦΥΚ

Τα κριτήρια επιλογής των γιατρών που θα αναλάβουν τη γνωμοδότηση και έγκριση των δαπανών για τη συνταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους, στο πλαίσιο του νέου Συστηματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.) του ΕΟΠΥΥ, καθορίζει ο Π. Πολάκης.

Με απόφαση που αναρτήθηκε σε ΦΕΚ, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, αναφέρει πως οι ιατροί που συμμετέχουν στο ΣΗΠ του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται σε κατάλογο γνωμοδοτούντων ιατρών, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, από τον οποίο και επιλέγονται, μετά από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Οι εν λόγω γιατροί θα πρέπει να είνια Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Διευθυντές ΕΣΥ ή Επιμελητές Α’ ΕΣΥ.

Δεδομένων των ΦΥΚ που διατίθενται μέσω ΕΟΠΥΥ, οι γιατροί αυτοί θα είναι από τις ειδικότητες:

α) Αιματολογία
β) Ακτινοθεραπευτική/Ογκολογική
γ) Αναισθησιολογία
δ) Γαστρεντερολογία
ε) Γυναικολογία
στ) Δερματολογία
ζ) Ενδοκρινολογία
η) Καρδιολογία
θ) Νευρολογία
ι) Νεφρολογία
ια) Παθολογική Ογκολογία
ιβ) Ορθοπαιδική
ιγ) Ουρολογία
ιδ) Οφθαλμολογία
ιε) Παθολογία
ιστ) Παιδιατρική
ιζ) Πνευμονολογία
ιη) Ρευματολογία
ιθ) Ψυχιατρική.

Ειδικότερα, αντί οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται, με το να πηγαινοέρχονται από τον γιατρό τους, για τη συνταγογράφηση, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις για την έγκριση και πάλι πίσω στο γιατρό τους για να καταφέρουν να λάβουν το φάρμακο τους, με τη λειτουργία του ΣΗΠ η διαδικασία θα απλουστευθεί. Με τη συνταγογράφηση ένα ηλεκτρονικό μήνυμα θα ειδοποιεί τις αρμόδιες υπηρεσίες άμεσα, προκειμένου να ελέγξει τη συνταγή και τη δαπάνη η κατάλληλη ομάδα ιατρών. Με την έγκριση ο ασθενής θα λαμβάνει τη συνταγή από το γιατρό του, ώστε να προμηθευτεί το φάρμακο του.

ΦΕΚ ΣΗΠ

Πηγη:https://virus.com.gr/