Ποιος παράγοντας κάνει τα μικρόβια υπερανθεκτικά

Μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Κλινική Μικροβιολογία και τις Μολυσματικές Νόσους στο Άμστερνταμ (13-16 Απριλίου) αναδεικνύει μια μέχρι πρότινος άγνωστη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αντίστασης στα αντιβιοτικά. Η έρευνα έγινε από το Ινστιτούτο Ελέγχου Λοιμώξεων και Μολυσματικών Νόσων στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Γκέτινγκεν σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Ανόβερου.

Η αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά είναι μια παγκόσμια απειλή, περιλαμβανομένης της Ευρώπης αλλά με υψηλότερη συχνότητα στη Λεκάνη της Μεσογείου. Πρόσφατα, η αύξηση της θερμοκρασίας σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ έγινε αιτία να αναδειχθεί η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τα υπερανθεκτικά στα αντιβιοτικά μικρόβια.

Η νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο ευρωπαϊκό συνέδριο εστίασε στο αν η επεξηγηματική ισχύς των κλιματικών μεταβλητών ισχύει σε μια περιοχή με ποικίλα συστήματα υγείας και κοινωνίες και εάν μπορεί να εντοπιστεί μια διάσταση κλιματικής αλλαγής, χρησιμοποιώντας την Ευρώπη ως περιφέρεια. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μελέτη παρατήρησης σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Ο εξαετής επιπολασμός των ανθεκτικών στην καρβαπενέμη αντισωμάτων της αεριογόνου ψευδομονάδας (CRPA), της Κλεμπσιέλλα της πνευμονίας (CRKP), της πολυανθεκτικής Escherichia coli (MREC) και του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (MRSA), προσδιορίστηκε με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Έγιναν επίσης στατιστικές αναλύσεις για να εντοπιστούν οι συσχετισμοί μεταξύ της αντίστασης στα αντιβιοτικά και των εποχικών θερμοκρασιών, περιλαμβανομένων μεταβλητών όπως τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και το σύστημα υγείας.

Οι ερευνητές κατάφεραν έτσι να εδραιώσουν σημαντικούς συσχετισμούς μεταξύ των CRKP, MREC και MRSA με τη μέση θερμοκρασία των ζεστών περιόδων του έτους, που είχε μεγαλύτερη συνεισφορά στη διακύμανση του MRSA από τις εξωνοσοκομειακή αντιμικροβιακή χρήση φαρμακευτικών παραγόντων. Επιπλέον, η CRPA σχετίστηκε άμεσα με τη θερμοκρασία των ζεστών εποχών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν και άλλα μοντέλα για να υπολογίσουν τη μικροβιακή ανθεκτικότητα σε τέσσερις επιπλέον χώρες, που δεν περιλαμβάνονταν στην ευρωπαϊκή βάση, τη Σερβία, την Τουρκία, την Ελβετία και τη Λευκορωσία. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν και πάλι τον συσχετισμό, με εξαίρεση την CRPA στη Λευκορωσία.

«Η μελέτη αναγνωρίζει μια νέα σχέση ανάμεσα στην αντίσταση στα αντιβιοτικά και τους κλιματικούς παράγοντες στην Ευρώπη. Και αποκαλύπτει δύο πτυχές: τους κλιματικούς παράγοντες που εισφέρουν καθοριστικά στην πρόβλεψη της αντίστασης στα αντιβιοτικά σε διάφορα συστήματα υγείας και κοινωνίες, ενώ η κλιματική αλλαγή μπορεί και να αυξάνει την μετάδοση της μικροβιακής ανθεκτικότητα, ειδικά στην περίπτωση της αντίστασης στην καρβαπενέμη», υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της μελέτης.

 

Πηγη:https://www.healthweb.gr/