«Πολυτέλεια» για τους Έλληνες η υγεία

Σε δεύτερη μοίρα συνεχίζουν να βάζουν οι περισσότεροι πολίτες της χώρας την Υγεία τους, λόγω οικονομικών δυσκολιών. Όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την υγεία του πληθυσμού, σχεδόν 1 στους 4 ενήλικες παρότι χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν την έλαβαν.

Τα δεδομένα προήλθαν από τη δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2017, σύμφωνα με τα οποία το 74,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δήλωσε πως  έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 15,5% μέτρια υγεία και το 10,3% κακή ή πολύ κακή υγεία.  Το 98,% των παιδιών έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 1,2% μέτρια υγεία και το 0,8% κακή ή πολύ κακή υγεία, κατά δήλωση των γονέων τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 10,2% των ερωτηθέντων (16 ετών και πάνω) έχει περιορίσει πολύ, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις δραστηριότητες που θεωρούνται συνήθεις για τον γενικό πληθυσμό. Λίγο πάνω από το 14,% δηλώνει ότι τις έχει περιορίσει, αλλά όχι πολύ. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, κατά δήλωση πάντα των γονέων τους, το 1,9% έχει περιορίσει, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις δραστηριότητές που συνηθίζουν τα παιδιά των αντίστοιχων ηλικιών.

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, περίπου 1 στους 2 (44,7%) ερωτηθέντες χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία. Αλλά, το 24,5% εξ αυτών δεν την έλαβε.

Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 19,3% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δεν έλαβε ιατρική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε. Το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανήλθε στο 8,9%. Βασική αιτία που απέτρεψε τους πολίτες από το να πραγματοποιήσουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που έπρεπε ήταν η οικονομική τους κατάσταση. Το ποσοστό ανήλθε σε 74,6%. Η ύπαρξη λίστας αναμονής ήταν η δεύτερη αιτία, με μεγάλη όμως διαφορά (13,6%). Σε ποσοστό 5,3%, πολίτες δήλωσαν ότι περίμεναν μήπως το πρόβλημα υποχωρήσει ή βελτιωθεί.

Αντιστοίχως, 37,2% όσων χρειάστηκαν οδοντιατρική, στοματολογική, ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία δεν την έλαβαν. Σύμφωνα με την έρευνα, το 21,8% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δεν υποβλήθηκε σεοδοντιατρική, στοματολογική, ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε. Το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται στο 8,6%.

 

Πηγη:https://virus.com.gr