ΠΟΣΙΠΥ: Ζητά αντιμετώπιση εξετάσεων με ίδια κριτήρια

Εστιάζει στο σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, που είναι η πλέον χρονοβόρα και η πιο δαπανηρή εξέταση, που εκτελείται με γ-camera.

IATRONET

Με τα ίδια κριτήρια όπως οι υπόλοιπες εξετάσεις, ζητά να αντιμετωπιστούν οι εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής, με επιστολή της προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας Υγείας (ΠΟΣΙΠΥ), εστιάζοντας στο σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου, που είναι η πλέον χρονοβόρα και η πιο δαπανηρή εξέταση, που εκτελείται με γ-camera.

Η ως άνω εξέταση είχε αμοιβή το 1991 272,00 ευρώ, ενώ η νέα τιμή στο Προεδρικό Διάταγμα προσδιορίστηκε στα 260,00 ευρώ. Εν συνεχεία ορίστηκε ως ασφαλιστική τιμή τα 195,00 ευρώ, όπου ο ασθενής καταβάλλει 39,00 ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει 156,00 ευρώ, το δε ποσό αυτό μειώνεται σε 80,00 ευρώ περίπου λόγω rebate και claw back. Επίσης, όπως αναφέρεται στην επιστολή, στα Σπινθηρογραφήματα με γ-camera, το φάρμακο επιβαρύνει τα εργαστήρια, ενώ αντιθέτως για τις αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες ο ΕΟΠΥΥ αναγνωρίζει και καταβάλλει το κόστος για τα σκιαγραφικά και παραμαγνητικά φάρμακα. Είναι προφανές, τονίζεται, ότι η ειδικότητα και οι εξετάσεις της Πυρηνικής Ιατρικής θα πάψουν σε λίγο χρόνο να υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΙΠΥ ζητά:

1. Αναπροσαρμογή της ασφαλιστικής τιμής ώστε να καλύπτεται το κόστος των ραδιοφαρμάκων. Ενδεικτικά προτείνει στο Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου να καλύπτεται το κόστος του ραδιοφαρμάκου με μία διαδικασία αποζημίωσης αντίστοιχη με την διαδικασία αποζημίωσης των σκιαγραφικών.
2. Όπως έχει προσδιοριστεί για την αξονική και μαγνητική τομογραφία το rebate να αρχίζει μετά τις πρώτες 200 πράξεις, το ίδιο προτείνει να ισχύει και για το Σπινθηρογράφημα Μυοκαρδίου. Δηλαδή, να ακολουθεί τους ρυθμούς rebate που ισχύουν στη μαγνητική και αξονική τομογραφία.

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.gr