ΠΟΥ: Οι δίκαιες κοινωνίες τείνουν να είναι πιο υγιείς – Πώς η ανισότητα συνδέεται με την ασθένεια

Οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητα.

Καθοριστικός είναι ο ρόλος της υγείας στην απασχόληση, ενώ η εκπαίδευση αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης και φυσικά την υγεία των πολιτών.

Αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σύνοδο της Οικονομικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNECE), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, με συνδιοργανωτή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της συνόδου, η υγεία και η ευημερία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και η επίτευξή τους θα βελτιώσει η ίδια την Υγεία.

Η εκπαίδευση έχει θετικές συνέπειες στη ζωή και την Υγεία, μέσω αυξημένων ευκαιριών απασχόλησης και εισοδήματος, καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εμπιστοσύνης.

Έχει, επίσης, θετική επίδραση στην ικανοποίηση από τη ζωή, στην ψυχική υγεία και στην υιοθέτηση πιο υγιεινών συμπεριφορών, όπως η διακοπή του καπνίσματος, ο ενεργός τρόπος ζωής, η υγιεινή διατροφή και η διάρκεια του θηλασμού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η Υγεία και η απασχόληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Τα άτομα με κακή υγεία είναι πιο πιθανό να είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι, καθώς η κακή υγεία μειώνει την ικανότητά τους να εργάζονται.

Όταν εργάζονται, η κακή υγεία μειώνει την παραγωγικότητά τους. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα απώλειας θέσεων εργασίας, άδειας ασθενείας ή πρόωρης συνταξιοδότησης.

Ανισότητα

Οι πιο δίκαιες κοινωνίες τείνουν να είναι πιο υγιείς κοινωνίες. Οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα εισοδηματικής ανισότητας είναι πιθανότερο να έχουν χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής και υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας, καθώς και υψηλότερο επιπολασμό ψυχικών ασθενειών και παχυσαρκίας.

Η εφαρμογή υγιεινών συνηθειών έχουν κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά: διαπερνούν τις κοινωνίες, από το κατώτατο έως το ανώτερο σημείο του κοινωνικοοικονομικού φάσματος. Οι πιο φτωχές κοινωνίες έχουν χειρότερες επιδόσεις στην Υγεία, με τις ανισότητες να μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Η αλλαγή του κλίματος έχει ήδη σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή και υγεία. Απειλεί τα βασικά στοιχεία που όλοι χρειαζόμαστε για να έχουμε καλή υγεία: καθαρός αέρας, ασφαλές πόσιμο νερό, θρεπτική προμήθεια τροφίμων και ασφαλές καταφύγιο.

Ειρήνη

Στενή είναι η σχέση της Υγείας και με την ειρήνη, καθώς δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι το 60% των θανάτων από μητρότητα που μπορούν να προληφθούν, το 53% των θανάτων κάτω των 5 ετών και το 45% των θανάτων νεογνών συμβαίνουν σε συνθήκες σύγκρουσης, εκτοπίσεων και φυσικών καταστροφών.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους εξαιτίας παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώξεων και συγκρούσεων. Η ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ φιλοξενεί πλέον τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που μεταναστεύουν για αυτούς τους λόγους.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr