ΠΟΥ: Πλήρης στήριξη στις ΤΟΜΥ και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Μέσο άμβλυνσης των ανισοτήτων στην υγεία και εφαρμογής της καθολικής κάλυψης υγείας εκτιμά ο διεθνής οργανισμός

Την πλήρη αποδοχή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) απολαμβάνει το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και οι 120 και πλέον ΤΟΜΥ που έχουν ήδη συγκροτηθεί ανά τη χώρα, καθώς σύμφωνα με επιτόπια έρευνα του Οργανισμού για την ικανοποίηση των χρηστών, οι ασθενείς αντιμετωπίζουν θετικά τις νέες υπηρεσίες, δηλώνοντας ότι πρόκειται για μια νέα δωρεάν υπηρεσία που οδηγεί σε καλύτερη υγεία για όλους.

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΠΟΥ, “το σύστημα υγείας της Ελλάδας επηρεάστηκε βαθιά από τη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία είχε άμεσο αντίκτυπο στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, στην ποιότητα της περίθαλψης και στην οικονομική προστασία. Η πίεση από την κρίση αποκάλυψε μακροπρόθεσμα προβλήματα σε τομείς, όπως η διακυβέρνηση της υγείας και η παροχή ΠΦΥ.

Απαντώντας σε αυτό το θέμα, ο ΠΟΥ και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας ένωσαν τις δυνάμεις τους για να υλοποιήσουν την πρόταση για μια πλήρη αναμόρφωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο της αμοιβαίας δέσμευσής τους για την καθολική κάλυψη υγείας. Οι νέες TOMY είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας”.

Η συνεργασία αποκομίζει ανταμοιβές

«Στεκόμενοι πλάι στο Υπουργείο Υγείας, καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για να στηρίξουμε την υγεία του ελληνικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ευάλωτων», δήλωσε η περιφερειακή διευθύντρια του ΠΟΥ Ευρώπης Δρ Zsuzsanna Jakab.

Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ΠΟΥ και του Υπουργείου Υγείας οδήγησε στην εγκαινίαση, το 2018, Γραφείου του ΠΟΥ στην  Αθήνα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής συνεργασία στις προσπάθειες μεταρρύθμισης της ΠΦΥ.

“Αυτή η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη μετατόπιση της εστίασης από τη θεραπεία στην πρόληψη. Είναι η τεκμηριωμένη απάντηση στην κρίση του συστήματος υγείας και στο κοινωνικό αίτημα για εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας”, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθος.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ “το νεοσύστατο δίκτυο ΠΦΥ στην Ελλάδα συμπληρώνει τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την πρόσβαση του ανασφάλιστου πληθυσμού στις δημόσιες δομές υγείας. Αλλά όχι μόνο υπογραμμίζει ότι η ΠΦΥ αποτελεί αναγκαίο βήμα στην επίτευξη της καθολικής κάλυψης υγείας, αλλά ταυτόχρονα δίνει το παράδειγμα ότι η επένδυση σε ανθρωποκεντρικό σύστημα περίθαλψης, βοηθά τις χώρες να δημιουργήσουν βιώσιμα συστήματα υγείας.

Οι ΤΟΜΥ αποτελούν βασικά στοιχεία του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εφαρμόσθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα και είναι το πρώτο σημείο επαφής και ο κύριος συντονιστής της περίθαλψη των ανθρώπων στην κάθε περιοχή όπου λειτουργούν.

Από τις καταχωρίσεις που ξεκίνησαν στο τέλος του 2017, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εγγραφεί στις TOMY και επωφελούνται από τις υπηρεσίες τους και πάνω από 1 εκατομμύριο έχουν εγγραφεί στο δίκτυο υπηρεσιών ΠΦΥ, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων υγείας και των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών. Μια πρόσφατη έρευνα για την ικανοποίηση των ασθενών που διεξήχθη με την υποστήριξη του ΠΟΥ αποκαλύπτει ότι οι TOMY έχουν γίνει αποδεκτές, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από τους χρήστες και η ζήτηση έχει υπερβεί τις προσδοκίες.

Στις ομάδες TOMY, οι πολυεπιστημονικές ομάδες – γενικοί ιατροί / οικογενειακοί γιατροί, παιδίατροι, νοσηλευτές, υγεία και κοινωνικοί λειτουργοί – παρέχουν μια συνεχή ιατρική περίθαλψη, προσφέροντας πρόληψη ασθενειών, προαγωγή της υγείας, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και περίθαλψη. Οι νέες μονάδες καθιερώνουν επίσης σταδιακά σαφείς μηχανισμούς παραπομπής. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στο δίκτυο διαφόρων δημόσιων και ιδιωτών παρόχων υγείας και κυρίως ειδικών, παρέχοντας φροντίδα κατόπιν αιτήματος και με ελάχιστο συντονισμό”.

 

Πηγη:http://healthmag.gr