Πραγματοποιήθηκε το 3ο ετήσιο συνέδριο ΕΛΛΟΚ

Κεντρικό γεγονός στο Συνέδριο αποτέλεσε η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 3ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου στις 1-3 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα με κεντρικό τίτλο «#IAmAndIWill Θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας».

Κεντρικό γεγονός στο Συνέδριο αποτέλεσε η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, με το οποίο για ακόμη μία φορά ασθενείς και ιατροί έρχονται πιο κοντά, δημιουργούν συνεργασίες και ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Στην πράξη, επισημοποιήθηκε μία πολύ καλή συνεργασία που είχε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, με την οποία δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάληψη κοινών δράσεων, με μεγαλύτερο εύρος ανταπόκρισης και συνεργιών που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους χειρουργούς ογκολόγους.

Απώτερο στόχο της Διεθνούς πρωτοβουλίας All.Can σύμφωνα με την ερευνήτρια του «The Health Policy Partnership» κα Shannon Boldon, αποτελεί η βελτίωση των κλινικών εκβάσεων των ασθενών με καρκίνο, σε συνδυασμό με την βέλτιστη χρήση των πόρων που δαπανώνται για τον καρκίνο. Η ανάγκη να εντοπίσουμε και να μειώσουμε την αναποτελεσματικότητα, να βελτιώσουμε τις εκβάσεις σύμφωνα με όσα είναι σημαντικά για τους ασθενείς, να συνεργαστούμε και να εστιάσουμε στις αδυναμίες και τα προβλήματα, αλλά και τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις για την αντιμετώπισή τους, αποτελούν το θεμέλιο λίθο της Ελληνικής Πλατφόρμας All.Can. Η έρευνα All.Can που διεξάγεται από την ΕΛΛΟΚ σε όλη τη χώρα και στην οποία συμμετέχουν ασθενείς με καρκίνο, θα αποτελέσει με τα αποτελέσματά της, τη βάση στην οποία θα οικοδομηθεί η Ελληνική πλατφόρμα.

Η παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, και το νέο σύνθημα της UICC #IAmAndIWill αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ. Μηνύματα απεύθυναν οι επίσημοι προσκεκλημένοι, ως εκπρόσωποι των τριών πυλώνων της ογκολογίας:

Γιάννης Μπουκοβίνας (Πρόεδρος ΕΟΠΕ) :

v  Είναι η ώρα να μιλήσουμε και για την εξατομικευμένη πρόληψη του καρκίνου. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό

v  Όλοι μαζί Ασθενείς και γιατροί να καταδικάσουμε τον τσαρλατανισμό που επικρατεί στις παρυφές της Ογκολογίας

Γιώργος Πισσάκας (Πρόεδρος ΕΕΑΟ)

v  Εάν το 2018 μπορέσαμε να μιλήσουμε σε μεγάλα Συνέδρια με θέμα «Το παράδειγμα της Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας τον καιρό της κρίσης, είναι γιατί κάποιοι είχαν το χάρισμα να ακούνε»

v  Τα νέα σύγχρονα μηχανήματα πρέπει να λειτουργούν περισσότερες ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, με περισσότερες βάρδιες

v  Θα αρκούσε ένα πολύ μικρό μέρος χρημάτων και 20 -25 επιπλέον τεχνολόγοι για να μειωθούν οι αναμονές για ακτινοθεραπεία, σε λιγότερο από ένα μήνα.

Ιωάννης Καραιτιανός (Πρόεδρος ΕΕΧΟ)

v  Αδήριτη ανάγκη η ιατρική εξειδίκευση της χειρουργικής ογκολογίας.

v  Στόχος μας να δημιουργηθεί ένα νέο φυτώριο ιατρών εξειδικευμένων στη χειρουργική αντιμετώπιση των νεοπλασιών και θα λειτουργούν σε συνθήκες ομάδας και ογκολογικών συμβουλίων

v  Επιβάλλεται να γίνει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου

Περισσότεροι από 150 σύνεδροι, εκπρόσωποι 36 Οργανώσεων Ασθενών από όλη την Ελλάδα, επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, εκπρόσωποι της Βιομηχανίας Υγείες, φοιτητές και απλοί πολίτες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διεθνούς κύρους Έλληνες και Ευρωπαίους Ομιλητές. Τα θέματα που παρουσιάσθηκαν σχετίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισης του καρκίνου, την ανάγκη ανάληψης δράσεων για τη μείωση της αναποτελεσματικότητας στην ογκολογική περίθαλψη, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των στελεχών των οργανώσεων ασθενών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των συλλόγων.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ Καθ. Αθανάσιος – Μελέτιος Δημόπουλος πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία του συνεδρίου με θέμα “Τα οφέλη των κλινικών μελετών στην Ογκολογία”. Εστίασε στη σημασία των κλινικών μελετών για την εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών, την έγκριση νέων φαρμάκων και τη διαμόρφωση καλύτερων πολιτικών υγείας, τονίζοντας ότι οι κλινικές μελέτες έχουν πολλαπλά οφέλη ιδίως για τον ογκολογικό ασθενή. Μιλώντας ειδικότερα για την Ελλάδα υπογράμμισε ότι αν και το νομοθετικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε τοπικό επίπεδο πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ακόμα τις κλινικές μελέτες με σκεπτικισμό ή και άρνηση. Κλείνοντας επεσήμανε ότι για την προσέλκυση νέων μελετών απαιτείται η θέσπιση κινήτρων από την πολιτεία καθώς και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση.

Ο Δρ Μarc van den Bulcke, κλινικός ογκολόγος, ερευνητής και Διευθυντής του Κέντρου Καρκίνου του Βελγιίου, αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς το Βέλγιο μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, εργάσθηκε για να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα σύγχρονο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Έλεγχο του Καρκίνου, καθώς και στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών του Βελγίου, εργαλεία απαραίτητα για το σχεδιασμό πολιτικής για τον καρκίνο ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής.

Ο Δρ Xavier Kurz, Διευθυντής Επιδημιολογίας και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΕΝCePP στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μίλησε εκτενώς για την πρωτοβουλία του ΕΜΑ για τη δημιουργία μητρώων ασθενών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διερευνά τρόπους επέκτασης της χρήσης των μητρώων ασθενών, εισάγοντας και υποστηρίζοντας μια συστηματική και τυποποιημένη προσέγγιση της συμβολής τους στην αξιολόγηση οφέλους-κινδύνου των φαρμάκων μετά την κυκλοφορία τους.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους, διεθνούς κύρους επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ιατροί, καθηγητές πανεπιστημίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των τομέων υγείας των πολιτικών κομμάτων οι οποίοι παρουσίασαν τις προτάσεις και το πρόγραμμά τους για τη βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα μας, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στους συνέδρους να εκφράσουν την γνώμη τους σχετικά με τις εξαγγελίες που ακούστηκαν.

 

Πηγη:https://www.iatronet.gr