Πραγματοποιηση της 1ης Γ.Σ. της ΕΝΙΑΣΙΕ

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ «Κ.Ν.Υ.Α.Ε.»
ΘΕΜΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΙΑΣΙΕ
Το Σάββατο 6/10/2018 πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Συνάδελφοι απ’ όλη την Ελλάδα παρευρέθηκαν και αφού ενημερώθηκαν για τα έως τώρα πεπραγμένα της ΕΝΙΑΣΙΕ, εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις απόψεις τους.
Διεξήχθη διεξοδική συζήτηση και αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες, για την ταχύτερη και οριστική επίλυση του προβλήματος που μας απασχολεί:
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com