«Πριμοδοτείται» η εμπειρία στην Υγεία

Το πλεονέκτημα για τη διεκδίκηση μίας μόνιμης θέσης στο δημόσιο τομέα υγείας δίνει η Αριστοτέλους στους επαγγελματίες που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία. 

Σχετική τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο το οποίο συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις». Η προτεινόμενη ρύθμιση, αφορά το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και των Κέντρων Υγείας – πλην γιατρών.

Η Αριστοτέλους προτείνει, συγκεκριμένα, το προαναφερόμενο προσωπικό να πριμοδοτηθεί με 20 μόρια για τους πρώτους 48 μήνες εμπειρίας και με επιπλέον 7 μόρια μέχρι τους 84 μήνες, για τη συμμετοχή του σε προκηρύξεις κάλυψης θέσεων μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας.

10861017

 

Πηγη:https://virus.com.gr