Προβληματική η Κίτρινη Κάρτα στην Ελλάδα

Το ποσοστό των υποβολών από τους Επαγγελματίες Υγείας για ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι και 1%.

Η μη ορθολογική συνταγογράφηση, η αδιαφορία, ο φόβος αλλά και η άγνοια είναι οι τέσσερις λόγοι, που σύμφωνα με παράγοντες οργάνων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας ευθύνονται για την ανύπαρκτη σχεδόν λειτουργία της Κίτρινης Κάρτας στην Ελλάδα. Η οποία- κάρτα- εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το 1983, δηλαδή μετρά 35 χρόνια παρουσίας στην εσωτερική αγορά.

H ιστοσελίδα του ΕΟΦ, που είναι ο αρμόδιος φορέας για την λειτουργία της κίτρινης κάρτας, αναφέρει ότι ” Είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων. 

Οι Eπαγγελματίες Yγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κλπ) και οι Aσθενείς έχουν καθήκον να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια”.

Μολονότι, όπως μας αναφέρουν παράγοντες, διεθνώς ισχύει ο κανόνας των 5 ετών, ο οποίος υποστηρίζει ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα παρουσιάζεται το 30% των παρενεργειών των νέων σκευασμάτων, στην Ελλάδα είναι ανεφάρμοστος. Σύμφωνα με τους ίδιους, δεν υπάρχει εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού να καταγράφουν τις πιθανές παρενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν κατά την χορήγηση των σκευασμάτων και να τις αποστέλλουν στον ΕΟΦ ή πολύ απλά αδιαφορούν. Μία λύση για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος θα μπορούσε να είναι η συνεργασία στο συγκεκριμένο κομμάτι μεταξύ ΕΟΦ και ΗΔΙΚΑ, πρόταση που έχει ήδη γίνει, όπως και να ποινικοποιηθούν οι συνέπειες για παρενέργειες που έχουν συμβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί. 

Ωστόσο, επισημαίνουν οι ίδιοι, η σωστή λειτουργία της κίτρινης κάρτας θα μπορούσε να αποτρέψει δυσάρεστες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα συνέβη στην Σουηδία, όπου είχε εισαχθεί η παρακεταμόλη σε άλλα κανάλια διανομής εκτός των φαρμακείων. Οι κίτρινες κάρτες που υπεβλήθησαν από αγοραστές της παρακεταμόλης οδήγησαν την τελευταία και πάλι στα συνταγογραφούμενα σκευάσματα. Κάτι ανάλογα με άλλα φάρμακα έχει γίνει και στην Αγγλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο στις προαναφερθείσες αγορές, όσο και στην Αμερική, το ποσοστό των υποβολών Κίτρινης κάρτας είναι διψήφιο, ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα με τα ελληνικά εκτιμάται ότι είναι η Ιταλία. 

Αναγνωρίζουν δε ότι σημαντικό μερίδιο ευθύνης  στη μη σωστή λειτουργία της κίτρινης κάρτας έχει και το προσωπικό των νοσοκομείων αλλά και οι Σύλλογοι Ασθενών, που δεν την επιλέγουν είτε για να αποφύγουν την διαδικασία είτε από άγνοια- ότι δηλαδή μπορούν να την κάνουν αυτοβούλως. 

Η Κίτρινη Κάρτα συμβάλλει στην ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) των φαρμάκων. 

Μη διστάζετε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σας είναι άγνωστες ή για τις οποίες έχετε αμφιβολίες για την συσχέτισή τους με το ύποπτο φάρμακο.

Η επιτυχία του θεσμού της Κίτρινης Κάρτας στηρίζεται στην ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ των επαγγελματιών υγείας και ασθενών/καταναλωτών, στη θέληση και τον ζήλο τους να γνωστοποιούν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Eνημέρωση ΕΟΦ

Kάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική!

Κριτήρια Σοβαρότητας Ανεπιθύμητης Ενέργειας

Θάνατος
Άμεσα απειλητική για τη ζωή ΑΕ
Πρόκληση ή παράταση νοσηλείας
Πρόκληση εμμένουσας ή σημαντικής αναπηρίας ή ανικανότητας
Συγγενής Ανωμαλία / βλάβη κατά τον τοκετό
Σημαντικό ιατρικό συμβάν
Γιατί πρέπει να συμπληρώνεται η Κίτρινη Κάρτα
Για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους.

Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή τους όλες οι αναφορές ΑΕ καθίστανται ανώνυμες τόσο ως προς τον αναφέροντα όσο και ως προς τον ασθενή/καταναλωτή. Ακολούθως αξιολογούνται και εισάγονται στη τοπική βάση φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, προωθούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance), όπως και στην βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Vigibase WHO-UMC) για περαιτέρω αξιολόγηση.

Πηγη:https://www.iatronet.gr