Προβληματισμός για τις αλλαγές στα ιατρικά συνέδρια

Επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες της αγοράς γύρω από τις αλλαγές που προωθεί η Αριστοτέλους, για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης γιατρών-φαρμακευτικών εταιρειών.

Προβληματισμένοι αποχώρησαν από τη συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας οι εκπρόσωποι των τριών φορέων εκπροσώπησης της φαρμακοβιομηχανίας, με αντικείμενο τις αλλαγές στη νομοθεσία που αφορά στα ιατρικά συνέδρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Virus, ο Ανδ. Ξανθός και ο Γ. Γιαννόπουλος ενημέρωσαν τους επικεφαλής του ΣΦΕΕ, της ΠΕΦ και του PIF πως βάσει των θεσμικών αλλαγών, η ευθύνη για την επιλογή των γιατρών που θα μεταβαίνουν σε ιατρικά συνέδρια, τα έξοδα των οποίων καλύπτουν επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου, μετατίθεται στις ιατρικές εταιρείες κορμού.

Η επιβεβαίωση αυτού του σεναρίου ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις στις φαρμακευτικές εταιρίες. Ειδικά, οι φορείς που εκπροσωπούν θυγατρικές εταιρείες φαρμακοβιομηχανιών του εξωτερικού εξέφρασαν αμφιβολίες για το πως θα γίνει αποδεκτή αυτή η αλλαγή από τις μητρικές εταιρείες. Ιδιαιτέρως αφού δεν κατέστη σαφές πως θα αξιολογούν και που θα βασίζουν τις επιλογές τους οι ιατρικές εταιρίες.

Επιπροσθέτως, οι εν λόγω επιχειρήσεις ακολουθούν τόσο εσωτερικούς κανονισμούς όσο και το πλαίσιο του Κώδικα Δημοσιοποίησης, στο βαθμό που τους επιτρέπει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πλήρης διαφάνεια στις σχέσεις ιατρών – φαρμακευτικών εταιριών θα μπορούσε να επιβληθεί με την εφαρμογή του Κώδικα αν είχε βρεθεί θεσμικός τρόπος παράκαμψης του περιορισμού που προέκυψε από την απόφαση της Αρχής.

Όλοι οι εκπρόσωποι της αγοράς συμφώνησαν πως υπάρχει ανάγκη ρύθμισης του πλαισίου στη σχέσεις επιστημόνων – βιομηχανίας, αλλά εξέφρασαν ερωτηματικά κατά ποσό ο τρόπος που επέλεξε η Αριστοτέλους θα είναι αποτελεσματικός.

Στις ανησυχίες  των εκπροσώπων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, η ηγεσία του Υπουργείου απάντησε πως θα υπάρχει η πρόβλεψη της ποσόστωσης. Χωρίς, όμως, να έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές ακόμη και αυτή πρόβλεψη δεν φαίνεται πως καθησυχάζει τον κλάδο.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF θα παραλάβουν το σχέδιο νόμου ή/και σχετικές υπουργικές απόφάσεις, στο πλαίσιο διαβούλευσης.

 

Πηγη:https://virus.com.gr