Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών για πληρώματα ασθενοφόρου από το ΕΚΑΒ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους έως την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, με τους προβλεπόμενους τρόπους.
Σε προκηρύξεις θέσεων καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών για πληρώματα ασθενοφόρου στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν το ΕΚΑΒ και το υπουργείο Υγείας.
IATRONET
Αφορούν το πρώτο φθινοπωρινό εξάμηνο του εκπαιδευτικού έτους 2018 – 2019, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιανουαρίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους έως την Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου, με τους προβλεπόμενους τρόπους.
Συγκεκριμένα, στις προκηρύξεις, που παρατίθενται πιο κάτω, αναφέρονται τα εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα φοιτήσουν στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ στην ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”. Θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες με τίτλο σπουδών Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου με αυτό ή πολίτες κρατών εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς που διαθέτουν ισότιμο τίτλο σπουδών.
Για τους αλλοδαπούς πολίτες, απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές θα αμείβονται με ωριαία αντιμισθία στα μαθήματα της ειδικότητας “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου”.
Θα κατατάσσονται στην ειδικότητα που αιτούνται να διδάξουν, ανάλογα με τα κριτήρια κα τη μοριοδότησή τους, με βάση πίνακα ο οποίος περιλαμβάνεται στην προκήρυξη.
Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι 20 ώρες εβδομαδιαίως, κατά μέσο όρο και ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής έχει δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, το ανώτατο όριο ορίζεται στις 10 ώρες.
Οι αιτήσεις τους θα κατατίθενται έως τις 11 Σεπτεμβρίου.
Πηγη:http://medispin.blogspot.com