Προμήθεια 3 σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό

Υπογράφηκαν αποφάσεις για ανοιχτούς διαγωνισμούς

Δύο αποφάσεις με τις οποίες προκηρύχθηκαν διεθνείς, ηλεκτρονικοί, ανοικτοί διαγωνισμοί για την προμήθεια τριών σκαφών με υγειονομικό εξοπλισμό, προϋπολογισθείσας αξίας 1,410 εκατ. ευρώ, υπέγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης. Τα τρία σκάφη πρόκειται να αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση περιστατικών που άπτονται της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως περιστατικά περίθαλψης προσφύγων στη θάλασσα και εξυπηρέτησης περιστατικών διακομιδής βαρέως πασχόντων ασθενών. Το ολικό μήκος κάθε σκάφους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα, ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον δέκα άτομα και θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών εξοπλισμένο με τον ανάλογο ιατρικό – υγειονομικό εξοπλισμό. Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγυημένη λειτουργία για κάθε σκάφος για τουλάχιστον 6 έτη ή 6.000 ώρες λειτουργίας.

Πηγη:healthdaily