Προς έγκριση όλες οι πρόσθετες εφημερίες σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας! Τι προβλέπει διάταξη

Κατεπείγουσα διάταξη προωθεί το υπουργείο Υγείας σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr προκειμένου να νομιμοποιηθούν όλες οι πρόσθετες εφημερίες που έγιναν από γιατρούς στις δημόσιες μονάδες υγείας, ώστε να μπορέσουν και να πληρωθούν.

Με βάση τη διάταξη, παρότι οι πρόσθετες εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό του 9% της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών, αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως να πληρωθούν όλες οι εφημερίες μέχρι και την ημέρα που θα ψηφιστεί και θα δημοσιευτεί η διάταξη.

Άλλωστε η υπέρβαση που παρατηρήθηκε στις εφημερίες των γιατρών για το 2019 και το 2020 οφείλεται στις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχου στο ΕΣΥ με συνέπεια το ιατρικό προσωπικό να είναι υποχρεωμένο να εργάζεται πολύ περισσότερο από ότι προβλέπει ο νόμος. Ιδιαίτερα μάλιστα από την ημέρα που ξέσπασε ο κορονοϊός και στη χώρα μας.

Να υπενθυμιστεί ότι με διατάξεις που είχαν προωθηθεί πριν λίγο καιρό οι πρόσθετες εφημερίες που είχαν υπερβεί το όριο του 9% για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 16/10/2019 νομιμοποιήθηκαν.

Όπως προβλέπεται στη διάταξη που αποκαλύπτει το HealthReport.gr: «Με την προωθούμενη ρύθμιση και για τους ίδιους λόγους, νομιμοποιούνται και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να καταβληθούν δεδουλευμένες πρόσθετες, καθ’ υπέρβαση του ορίου του 9% εφημερίες ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Π.Ε.Δ.Υ. και της Α.Ε.Μ.Υ. που πραγματοποιήθηκαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της διάταξης».

Η αποζημίωση των εφημεριών θα καταβληθεί είτε από τα λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.ΠΕ., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης έτους 2019 του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των εφημερίων ιατρών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

 

 

Πηγή: https://www.healthreport.gr