Προς μια νευροαπεικονιστική τεχνική για τη διάγνωση του αυτισμού

Η μη παρεμβατική νευροαπεικονιστική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό συμπτωμάτων αυτισμού από τη βρεφική ηλικία.

Έρευνα που έγινε σε μικρά παιδιά με διαταραχές φάσματος του αυτισμού, εντόπισε αλλαγές στα εγκεφαλικά κύματα σε σύγκριση με παιδιά που αναπτύσσονταν φυσιολογικά, κατά τη διάρκεια εργασίας που αφορούσε τον κινητικό έλεγχο.

Η μη παρεμβατική νευροαπεικονιστική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έρευνα θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό συμπτωμάτων αυτισμού από τη βρεφική ηλικία.

Άνθρωποι με αυτισμό έχουν μειωμένη  ανασταλτική  νευρωνική δραστηριότητα που αντικατοπτρίζεται σε εγκεφαλικά κύματα γάμμα και κινητικές ανωμαλίες. Ο Mitsuru Kikuchi ερεύνησε αυτές τις 2 πτυχές της διαταραχής καταγράφοντας την εγκεφαλική δραστηριότητα σε παιδιά 5-7 ετών, που διαγνώστηκαν με αυτισμό, καθώς έπαιζαν ένα video game που απαιτούσε από αυτά να πατούν ένα κουμπί για να ταΐσουν ένα κουτάβι.

Σε σύγκριση με ομάδα παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη, τα παιδιά με αυτισμό είχαν μειωμένο χρόνο αντίδρασης και μειωμένες ταλαντώσεις γάμμα που συνδέονταν με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων τους.

Οι ερευνητές έδειξαν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά καθαυτά μπορούν να κάνουν το διαχωρισμό μεταξύ των 2 ομάδων-που μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί αντικειμενική μέθοδο προς τη διάγνωση του αυτισμού σε μικρά παιδιά.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JNeuroscireveals.

Πηγές: JNeuroscireveals.

http://www.iatronet.gr