Προς πώληση τα στατιστικά δεδομένα για την υγεία του πληθυσμού από το υπ.Υγείας! Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Στο σφυρί βγάζει το υπουργείο Υγείας τα στατιστικά δεδομένα που θα προκύπτουν από τους ατομικούς ηλεκτρονικούς φακέλους που δημιουργούνται μαζί με την εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό, καθώς το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή προβλέπει ότι έναντι αμοιβής μπορεί το υπουργείο Υγείας να αξιοποιεί τα δεδομένα.

Ο ατομικός φάκελος πάντως θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους ασθενείς.
Αντίθετα για όλους τους άλλους προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις που θα εκμεταλλευτούν τα στοιχεία από τον Ατομικό Ηλεκτρονιό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πολυνομοσχέδιο: «Το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επιτρέπεται να δημοσιεύει ή να χορηγεί, έναντι συνδρομής ή ειδικού παραβόλου, στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιοριστούν τα υποκείμενα των δεδομένων και τα οποία προέρχονται από τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς».

Αυστηρά πρόστιμα και φυλάκιση για τους υπόλοιπους

Ωστόσο αυστηρές είναι οι ποινές για όποιον σκεφτεί να εκμεταλλευτεί τα ίδια στοιχεία για δικό του όφελος το περιεχόμενο των φακέλων που θα διατηρούνται στην ΗΔΙΚΑ.

Αναλυτικότερα αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο: «Όποιος, χωρίς δικαίωμα, επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στα συστήματα αρχειοθέτησης του Α.Η.Φ.Υ., του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) και του ηλεκτρονικού φακέλου δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου, που δημιουργήθηκε και τηρείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα μητρώα αυτά, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

Αν ο υπαίτιος των πράξεων είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ

 

Πηγη:https://www.healthreport.gr