Προσθήκες στο πλαίσιο λειτουργίας των αυτοτελών ΜΗΝ

Κενά στο πλαίσιο λειτουργίας των αυτοτελών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) καλύπτει η Αριστοτέλους, με προσθήκες που αφορούν τόσο στο πεδίο των ειδικοτήτων που εμπλέκονται και των πράξεων που επιτρέπεται να διενεργούν οι εν λόγω δομές, όσο και σε εκείνο της συμβασιοποίησης με τα ασφαλιστικά ταμεία.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία (επισυνάπτεται) που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα της 4ης Αξιολόγησης, ρυθμίζονται δύο σοβαρά θέματα που αφορούν τις αυτοτελείς ΜΗΝ και τα οποία μέχρι σήμερα ήταν σε εκκρεμότητα, λειτουργώντας ανασταλτικά στην ανάπτυξη των εν λόγω δομών.

Το πρώτο αφορά στη δυνατότητα διενέργειας ιατρικών πράξεων οι οποίες απαιτούν θεραπεία με φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης (κατηγορίας 1Α). Σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, η χρήση του είναι εφικτή εφόσον εκδοθεί και δημοσιευτεί ΥΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η δεύτερη διάταξη που προτείνεται διευρύνει τη δυνατότητα κοστολόγησης και συμβασιοποίησης με τον ΕΟΠΥΥ και στις αυτοτελείς ΜΗΝ. Διευκρινίζεται, πάντως, πως η σύναψη συμβάσεων δεν είναι υποχρεωτική καθώς θα εκτιμηθεί σε συνάρτηση με το κλινικό όφελος και την επίπτωση στον προϋπολογισμό.

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις διευκολύνουν την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στη χώρα, ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του περιλαμβάνει σχέδιο νόμου που βρίσκεται αναρτημένο για     δημόσια διαβούλευση.     Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιδιώκει “την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη για την στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών, την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών”.

Την ίδια ώρα, νέα Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται) διευρύνει τη λίστα των πιστοποιημένων ιατρικών ειδικοτήτων, στις οποίες προστίθενται η Ωτορινολαρυγγολογία και η Δερματολογία/Αφροδισιολογία. Υπενθυμίζεται ότι σχετική έγκριση έχει δοθεί ήδη στις ειδικότητες της Οφθαλμολογίας και της Πλαστικής/Επανορθωτικής Χειρουργικής, ενώ εκκρεμούν αποφάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και για άλλες ειδικότητες (π.χ. Γαστρεντερολογία).

Η ΥΑ διευκρινίζει πως οι ιατρικές, θεραπευτικές και χειρουργικές πράξεις που δύνανται να διενεργηθούν σε αυτοτελείς ΜΗΝ, από τις προαναφερόμενες ειδικότητες, γίνονται με τοπική αναισθησία.

Ειδικότερα, στις εν λόγω δομές οι ΩΡΛ μπορούν να παράσχουν τις εξής υπηρεσίες:

Ωτολογία

 1. Μυριγγοτομή/Τοποθέτηση σωλινίσκων αερισμού.
 2. Επεμβάσεις επί του τυμπανικού υμένος ή του μέσου ωτός (τυμπανοπλαστική – μυριγγοπλαστική, ερευνητική τυμπανοτομή, κ.τ.λ.).
 3. Ενδοτυμπανικές εγχύσεις.
 4. Αφαιρέσεις βλαβών ή ογκιδίων δέρματος έξω ακουστικού πόρου, πτερυγίου ωτός και αποκατάσταση με ή χωρίς τη χρήση κρημνών.
 5. Κένωση ωταιματώματος.

Ρινολογία

 1. Αφαίρεση ή βιοψίες ογκιδίων ρινός και ρινοφάρυγγος.
 2. Αφαίρεση πολυπόδων ρινός-παραρρινίων.
 3. Καυτηρίαση κάτω ρινικών κογχών με ραδιοσυχνότητες, διαθερμία, κρυοπηξία, υπερήχους laser κ.τ.λ.
 4. Αντιμετώπιση ρινορραγίας με καυτηρίαση αιμορραγούντων αγγείων, πρόσθιο ή οπίσθιο πωματισμό.
 5. Επεμβάσεις επί του ρινικού διαφράγματος.
 6. Διαστολή στομίων παραρρινίων κόλπων με μπαλόνι.
 7. Παρακέντηση παραρρινίων κόλπων.
 8. Παροχέτευση αποστήματος ή αιματώματος.

Στοματική κοιλότητα-Στοματοφάρυγγας

 1. Αφαίρεση ογκιδίων στόματος, εδάφους, παρειάς, γλώσσας ή στοματοφάρυγγα.
 2. Καυτηρίαση αγγείων ή μορφωμάτων με διαθερμία, ραδιοσυχνότητες, Laser κ.τ.λ.
 3. Αφαίρεση σιελολίθων.
 4. Βιοψία ελάσσονων σιελογόνων ή άλλων ανατομικών στοιχείων του στόματος ή του στοματοφάρυγγα.
 5. Διαγνωστική ή επεμβατική ενδοσκόπηση σιελογόνων αδένων (Σιαλενδοσκόπηση).
 6. Παροχέτευση αποστημάτων (εδάφους στόματος, περιαμυγδαλικού, γλώσσας κ.τ.λ.).
 7. Εκτομή σταφυλής ή/και υπερωιοπλαστική με ραδιοσυχνότητες, απλή χειρουργική, laser κ.τ.λ.

Λάρυγγας-Κεφαλή-Τράχηλος

 1. Βιοψία λάρυγγα.
 2. Έγχυση διογκωτικού υλικού στις φωνητικές χορδές ή άλλων φαρμάκων.
 3. Τραχειοστομία/κρικοθυρεοτομία.
 4. Αφαίρεση βλαβών, ογκιδίων, κύστεων κτλ του δέρματος ή του υποδορίου και αποκατάσταση.
 5. Αποκατάσταση ελλειμμάτων δέρματος.
 6. Αφαίρεση λεμφαδένος.
 7. Βιοψία μορφώματος τραχήλου.
 8. Παρακεντήσεις.
 9. Παροχέτευση αποστήματος.
 10. Τοποθέτηση καθετήρων έγχυσης φαρμάκων (port).

Επισημαίνεται πως οι ασθενείς πρέπει να είναι άνω των 16 ετών και να μην χρήζουν νοσηλείας.

Αντίστοιχα, οι Δερματολόγοι/Αφροδισιολόγοι μπορούν να παράσχουν στις αυτοτελείς ΜΗΝ τις ακόλουθες υπηρεσίες, σε ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας:

 1. Αφαίρεση καλοήθων ή κακοήθων όγκων του δέρματος.
 2. Χειρουργικός καθαρισμός μικρών κατακλίσεων που δεν απαιτούν ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.
 3. Εφαρμογές Laser για αντιμετώπιση αγγειακών βλαβών (αιμαγγειωμάτων, ευρυαγγειών,), μελαγχρωματικών βλαβών (συγγενών και καλοήθων σπίλων), ανεπιθύμητης-παθολογικής τριχοφυΐας και αποκατάστασης βλαβών δέρματος τριχωτού, κορμού, άκρων, ουλών, φωτογήρανσης, αφαίρεση δερματοστιξίας (τατουάζ), αφαίρεση καλοήθων νεοπλασιών του δέρματος (μυρμηκίες, ξανθελάσματα, επιδερμικών σπίλων, σμηγματογόνων κύστεων κ.τ.λ.).
 4. Διάνοιξη-Παροχέτευση ή Αφαίρεση κύστεων φαγεσώρων, φλυκταινών, αποστημάτων, δοθιήνων.
 5. Χειρουργική αντιμετώπιση βλαβών ακμής και επιπλοκών της.
 6. Χειρουργική αντιμετώπιση ιδρωταδενίτιδας.
 7. Διόρθωση υπερτροφικών ουλών με έγχυση στεροειδών.
 8. Χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων ονύχων.
 9. Δερμοαπόξεση και χημειο-αποφολίδωση βλαβών προσώπου ή εκτός αυτού.
 10. Μικρογραφική τεχνική (MOHS) αφαίρεσης όγκων του δέρματος.
 11. Χειρουργική αφαίρεση ή καταστροφή με LASER, βλαβών γεννητικών οργάνων και πρωκτού.
 12. Καταστροφή με LASER ή κρυοχειρουργική προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών του δέρματος.

Tropologia

fek

 

 

Πηγη:https://virus.com.gr