Προσφορά & Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προσφορά & Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Προσφορά & Ζήτηση  Υπηρεσιών Υγείας

Δια-περιφερειακή ανάλυση & τεκμηρίωση της επάρκειας και της προσβασιμότητας του  Ελληνικού πληθυσμού.

Η εξέλιξη του πληθυσμού και η θνησιμότητα ανά αιτία της πρόσφατης 20ετίας.

Δημήτρης Ν.Πατσάκης

Εισαγωγή

Δεδομένης του  σχεδόν σε επίπεδο «μονομανίας» ενδιαφέροντός μου στο επίμαχο θέμα, αφορμή δόθηκε από την ανάρτηση, στον επίσημο  ιστότοπο του Υπ.Υγείας  & Κ.Α, της εφαρμογής «ΑΤΛΑΣ Υγείας». Στην ουσία,  αφορά στην  δυναμική  παρουσίαση του συνόλου των υποδομών Υγείας στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο 1ης βαθμίδας.  Επί πλέον, ο συντάκτης  του παρόντος  εμπλούτισε τους συνημμένους  πίνακες  με –νομίζω- ενδιαφέροντα στοιχεία όπως η κατανομή των υποδομών αιμοκάθαρσης και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός νεφροπαθών,  ο χρόνος προσέγγισης (appx)  από και προς Νοσοκομεία, Κέντρα & Μονάδες Υγείας & Περιφερειακά Ιατρεία ,ο βαθμός  επάρκειας  ελεύθερων και συμβεβλημένων ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στο σύνολο των ειδικοτήτων,  ιδιωτών παρόχων (εκτός Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων) κ.τ.λ.

Θερμές ευχαριστίες στα στελέχη της ΕΛ.ΣΤΑΤ, τόσο για την πληρότητα των πληροφοριών που αφορούν στην  διαχρονική θνησιμότητα όσο και την προθυμία της παροχής των στοιχείων. Σε ό,τι σχετίζεται με την διαφυλική & ηλικιακή διαστρωμάτωση του πληθυσμό σε πολλαπλό επίπεδο (Περιφέρεια ,Π.Ε, Δήμος) η βοήθεια του Εργαστηρίου Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας  & Περιφερειακής Ανάπτυξης   του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν περισσότερο από σημαντική.

 

Για οποιαδήποτε λάθη, τυχόν αναριθμητισμούς ή παραλείψεις, ο συντάκτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Ο αναγνώστης που ενδεχομένως θα διακρίνει οφθαλμοφανή σφάλματα, ας μην διστάσει να συμβάλει και ο ίδιος στην χρήσιμη επανόρθωση.

Περιεχόμενα:

1.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας(Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας & Ηλείας)

1.1 Η Προσφορά

1.2 Η κατανομή (ΕΣΥ-ΠΕΔΥ) ανά Π.Ε. & αναφορά & η πρόσβαση

1.3 Η ζήτηση Α΄Βάθμιας Περίθαλψης με πληθυσμιακά δεδομένα

1.4 Η Θνησιμότητα της περιόδου 1990/92-2010/12 ,η εξέλιξη και οι δημογραφικές επιπτώσεις ανά φύλο & ηλικία

1.5 Ο πληθυσμός και οι μεταβολές του (1991-2011)

1.6 Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί κατά ειδικότητα,  κάλυψη του πληθυσμού (κάτοικοι/ιατρό/ειδικότητα) και  ποσοστό συμβεβλημένων με ΕΟΠΥΥ.

Επεξήγηση Όρων:

«Συχνότητα»:          1.Ζήτηση: Επισκέψεις/10.000 κατοίκους/ετησίως

                                    2.Θνησιμότητα: Θάνατοι/10.000 κατοίκους/ετησίως

GT,G1-4        :           Σύνολο Πληθυσμού,0-19,20-49,50-74 & 75+ ετών

  1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ,

     Αχαϊας, Ηλείας)

1.1.1 Νοσοκομεία

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αθροίζει συνολικά    9 Νοσοκομεία. 1 Πανεπιστημιακό (Ρίο)  4 Γενικά  (Πάτρα, Αίγιο,Πύργος ,Αμαλιάδα) , 2 εξειδικευμένα στην Πάτρα (Παίδων & Ν.Θώρακος) & 2 με συστεγαζόμενα Κ.Υ (Καλάβρυτα, Κρέστενα). Ειδικά για την μονάδα Κρεστένων, ο χαρακτηρισμός της ως «Νοσοκομείο» είναι –στην καλύτερη περίπτωση- κολακευτικός. Ο λόγος της διοικητικής διατήρησης του εν λόγω συγκροτήματος θα ήταν, ενδεχομένως, σοβαρός, εάν η νοσηλευτική κίνηση και ο βαθμός «συγκράτησης» των περιστατικών που ανα-κατευθύνονται σε άλλες μονάδες –εντός και εκτός Π.Ε- ήταν διαθέσιμος προς διαχρονική ποσοτική και –κυρίως- ποιοτική σύγκριση.

1.1.2 Δομές υποστήριξης Νεφροπαθών

Για τους 568 καταγεγραμμένους νεφροπαθείς* της Περιφέρειας διατίθενται 5 & 2 Μ.Τ.Ν. Δημοσίων Νοσοκομείων & Ιδιωτών, 3 Μ.Χ.Α. ιδιωτών  και 2 Σ.Φ.Π.Κ. (Πάτρα, Πύργος). Οι χρήστες προσανατολίζονται κατά  46% στον ιδιωτικό τομέα και 54% στους δημόσιους φορείς ενώ το σύνολο των Σ.Φ.Π.Κ. αφορά αποκλειστικά τον δεύτερο (βλ .Πίνακα)

          *Πηγή: Υ.Σ.Ε (2016)

1.1.3 Κέντρα Αποκατάστασης – Εργαστήρια Φυσιοθεραπείας

Οι Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας & Ηλείας δεν διαθέτουν, παρά τον πληθυσμό τους, κανένα πάροχο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους έχοντες ανάγκη. Η λειτουργία 1 Κ/Α στην Αχαϊα, δεν είναι γνωστό εάν και σε ποιο ποσοστό καλύπτει τις τυχόν ανάγκες. Σε αντίθεση, η σχετική πληρότητα σε παρόχους Φ/Θ διακρίνεται από την απόκλιση, τουλάχιστον βάσει του πληθυσμού (Αιτ/νία: e 4.000 – Ηλεία: 8.850 ανά πάροχο).

          Σημ: Συμβεβλημένοι: 100%

1.1.4  Διαγνωστικά Κέντρα- Εργαστηριακές Ειδικότητες

Η Περιφέρεια διαθέτει επαρκές δίκτυο Βιο-Παθολόγων, ισοδύναμα κατανεμημένο πληθυσμιακά σε όλη την έκτασή της (158). Αντίθετα, ανισοκατανομή παρατηρείται στα Ακτινοδιαγνωστικά Κέντρα (27), όπου η Π.Ε. Ηλείας βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι της Αιτωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα, οι 2 πάροχοι της Ηλείας αναφέρονται σε e 80.000 κατ/έκαστος, ενώ οι 11 στην Αιτωλοακαρνανία, μόλις σε 28.000 (βλ. Πίνακα).

Στο σύνολο της Περιφέρειας δεν υπάρχει κανένα –μεμονωμένο- εργαστήριο Υ/Η  ενώ επαρκέστατος πρέπει να θεωρείται ο αριθμός των 12 παρόχων Πυρηνικής Ιατρικής. Τέλος, δεν υπάρχει δυνατότητα ιδιωτικής προσφυγής σε Κ/Λ στην Ηλεία που διαθέτει, ωστόσο, τον μοναδικό Παθολογοανατόμο στην Περιφέρεια (βλ.Πίνακα).

1.1.5  Ιδιώτες Πάροχοι (Κλινικές ,Ε/Ε Ιατροί, Πολυϊατρεία, Μ.Ε.Φ, Μ.Ψ.Υ)

Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια:

Το 2/3 των 6 συνολικά Κλινικών βρίσκονται στην Π.Ε.Αχαϊας (Πάτρα 100% ,2 από τις 4 Μαιευτήρια).

Ελευθεροεπαγγελματίες Ιατροί:

Με μ.ο. κάλυψης ασφαλισμένων 22% (max. Αχαϊα,29,78%,min. Αιτωλοακαρνανία, 7,48%), υπάρχουν, τόσο επάρκεια όσο και ελλείψεις (βλ.Πίνακα  ).

Πολυϊατρεία:

Η Π.Ε. Ηλείας, παρά το ότι διαθέτει σημαντικό πληθυσμό, δεν είναι προφανώς ελκυστική επιχειρηματικά ,μη διαθέτοντας παρόμοιο πάροχο. Βεβαίως, η πρόσβαση σε παρόχους εκτός Ε.Σ.Υ-Π.Ε.Δ.Υ. είναι δυνατή, χάρις στο πλήθος των μεμονωμένων εργαστηριακών ειδικοτήτων (βλ.Πίνακες)

Μονάδες Εξειδικευμένης Φροντίδας:

Μόλις 2 Εκπαιδευτήρια Α.Μ.Ε.Α,στο Αγρίνιο (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π) και στην Πάτρα, είναι άγνωστο εάν και πόσο καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού.Σε ό,τι αφορά στην διαμονή Χρονίως Πασχόντων, η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, παρά την σημαντική της έκταση, διαθέτει μόνον 2 μονάδας (Αγρίνιο-Μεσολόγγι), έναντι 5 σε Αχαϊα και Ηλεία αντίστοιχα. Για τις περιπτώσεις ατόμων με περιορισμένες ικανότητες π.χ. αυτοεξυπηρέτησης,χειροτεχνίας κ.τ.λ. και την κοινωνικοποίησή τους, τα ειδικά κέντρα βρίσκονται σε Αγρίνιο (4), Μεσολόγγι (1), Αίγιο & Καλάβρυτα,ενώ η Πάτρα στερείται παντελώς. Ενδεχομένως, η μοναδική διέξοδος για τους «χρήστες» να είναι η το Οικοτροφείο «Ασυλικού» τύπου της Πάτρας, ενώ η  μονάδα Λεχαινών  «καλύπτει» τις ανάγκες προφανώς του συνόλου της Περιφέρειας, αν όχι και πέραν αυτής.

Μονάδες Ψυχικής Υγείας:

Δεν υφίσταται, πάντοτε βάσει των διαθέσιμων στοιχείων δυνατότητα «ανοικτής» ψυχιατρικής περίθαλψης στην Αιτωλοακαρνανία,ενώ από 1 ξενώνα διαθέτουν η Αχαϊα και η Ηλεία.

Στο πεδίο της ελεγχόμενης χορήγησης Μεθαδόνης, οι ασθενείς της Αιτωλοακαρνανίας πρέπει μάλλον να εγκατασταθούν μονίμως στο Αγρίνιο και οι της Ηλείας μάλλον εκδράμουν «με χαρά» στην Αμαλιάδα για την λήψη του «μαγικού» χαπιού που τους δίνει ελπίδα ζωής. Παράλληλα, το σύνολο και των 6 μονάδων απεξάρτησης στην Π.Ε. Αχαϊας βρίσκεται στην Πάτρα. (Βλ.Πίνακα)

Οδοντίατροι-Φαρμακεία:

Σχετική επάρκεια, τουλάχιστον σε επίπεδα πληθυσμιακής κάλυψης (Οδοντιατρεία: 1.019-1.562,Φαρμακεία: 989-1.127 κάτοικοι/πάροχο).

(βλ. Πίνακα)

 

1.1.6: Δίκτυο Π.Ε.Δ.Υ:

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα  στοιχεία του «ΑΤΛΑΣ», λειτουργούν συνολικά  8 Μονάδες, 20 Κέντρα Υγείας και 159 συνολικά Περιφερειακά Ιατρεία. Την υψηλότερη κάλυψη από τα προαναφερθέντα, διαθέτουν:

-Μονάδες Υγείας: Π.Ε .Αιτωλοακαρνανίας (70.267)

(μ.ο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 84.975)

Κέντρα Υγείας:    Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (21.080)

(μ.ο. 33.990)

Π/Π.Π.Ιατρεία:    Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (2.928)

                                                  (μ.ο. 4.275)

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Π.Ε.Δ.Υ. βρίσκεται, τόσο στην πρόσβαση (appx) όσο και την –φαινομενική- ζήτηση (επισκέψεις vs 10.000 κατ/ετησίως). Η ύπαρξη και λειτουργία, αυτή καθαυτή, δεν συνεπάγεται πάντοτε την «επιτυχία» του συστήματος.

(βλ.Πίνακες «Κατανομής/Αναφοράς» και «Ζήτησης»)

1.2 Η Κατανομή (Δημόσιος Τομέας):

Με διαδικτυακή βοήθεια, παρατίθενται στους σχετικούς πίνακες οι χρόνοι πρόσβασης (υπό κ.σ)  στα σημεία παροχής υπηρεσιών περίθαλψης. Συνοπτικά, η εικόνα της Περιφέρειας έχει ως ακολούθως:

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας:

Κ.Υ. Π/Π.Π.Ι. Πρόσβαση(av) Min-Max Αναφορά σε:
Κ.Υ.Αιτωλικού 10 20′ 10-28′ Γ.Ν.Αγρινίου:31(Μεσολογγίου:15′)
Κ.Υ.Αμφιλοχίας 12 24΄ 8-35′ Γ.Ν.Αγρινίου:39′
Κ.Υ.’Ανω Χώρας 4 34′ 23-44΄ Γ.Ν.Αγρινίου:142(Μεσολογγίου:114΄)
Κ.Υ.Αστακού 2 26΄ 19-33′ Γ.Ν.Αγρινίου:60′
Κ.Υ.Βόνιτσας 6 19′ 9-26′ Γ.Ν.Αγρινίου:73′
Κ.Υ.Θέρμου 16 26′ 18-67′ Γ.Ν.Αγρινίου:44′
Κ.Υ.Μύτικα 2(1) * 20′ 20(Νησιωτικό:Καστός) Γ.Ν.Αγρινίου:79′
Κ.Υ.Ναυπάκτου 10 49′ 16-114′ Γ.Ν.Αγρινίου:71(Μεσολογγίου:43′)
Κ.Υ.Χαλκιοπούλων 7 37′ 21-74′ Γ.Ν.Αγρινίου:67′
Κ.Υ.Κατούνας ο/δ Γ.Ν.Αγρινίου:47′

Π.Ε. Αχαϊας:

Κ.Υ. Π/Π.Π.Ι. Πρόσβαση(av) Min-Max Αναφορά σε:
Κ.Υ.Ακράτας 15 36′ 11-79′ Γ.Ν.Αιγίου:35′
Κ.Υ.Ερυμανθείας 3 42′ 13-67′ Γ.Ν.Πατρών:40′
Κ.Υ.Κ.Αχαϊας 10 21′ 7-35′ Γ.Ν.Πατρών:27′
Κ.Υ.Κ.Κλειτορίας 10 25′ 12-47′ Γ.Ν.Τριπόλεως:62′
Κ.Υ.Χαλανδρίτσας 4 17′ 12-20′ Γ.Ν.Πατρών:26′

Π.Ε.Ηλείας:

Κ.Υ. Π/Π.Π.Ι. Πρόσβαση(av) Min-Max Αναφορά σε:
Κ.Υ.Ανδρίτσαινας 4 22′ 19-31′ Γ.Ν.Πύργου:69′
Κ.Υ.Αρχ.Ολυμπίας 13 27′ 10-43′ Γ.Ν.Πύργου:21′
Κ.Υ.Βάρδας 1 4′ 4′ Γ.Ν.Πύργου:47′
Κ.Υ.Γαστούνης 8 16′ 8-33′ Γ.Ν.Πύργου:23(Αμαλιάδας:15΄)
Κ.Υ.Ζαχάρως 1 39′ 39′ Γ.Ν.Πύργου:46′
Γ.Ν-Κ.Υ.Κρεστένων 9 22′ 8-45′ Συστεγαζόμενο
Κ.Υ.Σιμοπούλου 6 21′ 6-50′ Γ.Ν.Πύργου:39′

Στο σύνολο των Περιφερειακών Ιατρείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,το 21% (32) απέχει έως 15’ από  το Κ.Υ. «αναφοράς» (4-15’), ενώ το 66% (101) έως και 30’, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Το ζητούμενο, ως αυτονόητο προφανώς, δεν είναι τόσο η απόσταση όσο η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών χωρίς την ανάγκη διαμετακόμισης σε νοσοκομειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε συνθήκες κακοκαιρίας.

1.3 Η Ζήτηση

Στο σύνολο της Περιφέρειας, η ζήτηση κατανέμεται κατά 70-30% μεταξύ Νοσοκομείων-Κ.Υ. σε όλες τις περιπτώσεις (μ.ο. 2012-15).

Σε σύγκριση με το 2012, η κίνηση των εξωτερικών ασθενών αυξήθηκε κατά 4,35% συνολικά (Επείγοντα:2,87-Τακτικά:5,42%) στις Νοσοκομειακέςδομές, μειωμένη κατά -11% (Επείγοντα -3,37-Τακτικά:-15,94%) στα Κ.Υ.

Αναλυτικότερα, 6 από τα 9 Γ.Ν. καταγράφουν μείωση (2015 vs 2012) που κυμαίνεται μεταξύ -4,53-45,31% ενώ σχετικά σταθερή εμφανίζεται η κίνηση στο «Καραμανδάνειο» Παιδιατρικό Ν. Πατρών. Σημαντική μπορεί να χαρακτηρισθεί η αύξηση στο Γ.Ν.Αμαλιάδας (+40,4%) ενώ η ελκυστικότητα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου δικαιολογεί την θετική του εικόνα (+51,55%).

Αντίστοιχα, στο σύνολο των Κ.Υ για τα οποία υπάρχουν στοιχεία της ίδιας περιόδου:

12 (από συνολικά 21) παρουσιάζουν μείωση -3-83% και 9 αύξηση 2-106%(!!!).

(βλ.Πίνακα)

Η κατανομή της Ν.Κ, σε ό,τι αφορά επιλεγμένες μονάδες του Π.Ε.Δ.Υ. Δυτ.Ελλάδας, έχει ως εξής:

Επείγοντα περιστατικά:

Μηδενική κίνηση : 3 μονάδες

Έως 20% συν. Ν.Κ:22    -“-

‘Ανω του 20%         :9    -“- (max: Κ.Υ. Ναυπάκτου: 68%)

Τακτικά Ε.Ι:

Μηδενική κίνηση : 7 μονάδες

Έως 20% συν. Ν.Κ:7    -“-

‘Ανω του 20%         :19    -“- (max: Μ.Υ. Αιγίου: 82%)

Μόνο για Συνταγογράφηση:

Μηδενική κίνηση : 7 μονάδες

Έως 50% συν. Ν.Κ:14    -“-

‘Ανω του 50%         :13    -“- (max: Π.Π.Ι. Μοναστηρακίου: 98%!!!)

Η αμφιλεγόμενη επιτυχία του Π.Ε.Δ.Υ, ως αντίρροπο της πρόσβασης σε ιδιώτες παρόχους, είναι εμφανής εάν παραθέσουμε την Ν.Κ. των «λοιπών» κινήσεων. Μόλις 7 μονάδες «διασώζονται» από το σύνολο. Ενδεχόμενη ανάλυση της παραγωγικότητας των υποδομών και των Α.Π. μάλλον θα καταλήξει στο σαφέστατα χαμηλότερο κόστος (ανά επίσκεψη/εξέταση/πράξη) των ιδιωτών παρόχων, με την προϋπόθεση της ακρίβειας των στοιχείων και της –τυπικής- λειτουργίας των υποδομών.

Κατανομή Ν.Κ. επιλεγμένων μονάδων Π.Ε.Δ.Υ Περ.Δυτ.Ελλάδας (2015)
(Πηγή: ESYnet)
Π.Ε. Κατανομή-μερίδια Ν.Κ.
Περιφέρεια TEΠ ΤΕΙ Συνταγ/ση Λοιπά Σύνολο 
Σύνολο 71.931 166.735 147.754 1.543 387.963
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας % Γ.Σ. 18,54% 42,98% 38,08% 0,40%
Συχνότητα 3.412 7.910 7.009 73
Σύνολο 80.246 201.077 136.881 1.894 420.098
Π.Ε.Αχαϊας % Γ.Σ. 19,10% 47,86% 32,58% 0,45%
Συχνότητα 2.591 6.493 4.420 61
Σύνολο 54.038 62.378 161.388 4.828 282.632
Π.Ε.Ηλείας % Γ.Σ. 19,12% 22,07% 57,10% 1,71%
Συχνότητα 3.392 3.916 10.131 303
Σύνολο 206.215 430.190 446.023 8.265 1.090.693
Περ.Δυτικής Ελλάδος % Γ.Σ. 18,91% 39,44% 40,89% 0,76%
Συχνότητα 3.033 6.328 6.561 122
Επείγοντα Τακτικά Συνταγ/ση Λοιπά
%Συνόλου % Συνόλου % Συνόλου % Συνόλου
Κ.Υ.Σιμοπούλου 9,27% 14,06% 69,89% 6,77%
Κ.Υ. Χαλκιοπούλων 20,32% 20,92% 55,10% 3,67%
Μ.Υ.Πατρών 23,45% 52,56% 22,23% 1,76%
Μ.Υ.Αγρινίου 8,35% 58,17% 32,64%  0,84%
Κ.Υ.Θέρμου 11,69% 46,79% 41,26% 0,26%
Μ.Υ.Αγίου Αλεξίου Πατρών 20,86% 57,28% 21,61% 0,25%
Π.Π.Ι.Λούρου 4,78% 19,22% 75,79% 0,21%

(Βλ.Πίνακες)

\

 

1.4 Η Θνησιμότητα & οι Δημογραφικές επιπτώσεις

Με την χρήση των μ.ο των θανάτων των 3ετιών 1990-92 % 2010-12 και την συσχέτιση με τον πληθυσμό κατά φύλο & ηλικία, επιχειρείται η νοσολογική και δημογραφική διάσταση της θνησιμότητας και οι τυχόν ανάγκες διερεύνησης που ανακύπτουν σε επιστημονικό/ερευνητικό επίπεδο.

Επιλέγοντας τις 5 «μείζονες» αιτίες (κατά ICD-10) και τις ομάδες ηλικιών ανά φύλο & ηλικία, ανά Π.Ε, συγκρίνοντάς τα στοιχεία με τους «Εθνικούς» μ.ο, προκύπτουν τα ανάλογα συμπεράσματα.

Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση με τα «Εθνικά» δεδομένα συνολικής και κατά αιτία θνησιμότητας, παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Η δυσαρμονία μεταξύ όγκου θανάτων και πληθυσμιακών ομάδων, κατατάσσει και τις 3 Π.Ε. με αρνητικές δημογραφικές επιπτώσεις ακόμη και 100% υψηλότερες του Μ.Ο. (Επικράτεια: 9,71 – Αιτωλοακαρνανία: 18,28%-Βλ.Πίνακα). Σε αντίθεση, η αύξηση των υπερηλίκων (75+), είχε –αρνητικές- επιπτώσεις μεταξύ -13,15(Αχαϊα-Θήλεις) και -24,78% (Αιτ/νία-Θήλεις) έναντι του Γενικού μ.ο. -20,63—22,77% (Άρρενες-Θήλεις).

Το κατά πόσον τα προγράμματα προ-συμπτωματικών προληπτικών ελέγχων είναι αποδοτικά και ισόρροπα κατανεμημένα στον πληθυσμό, ιδίως στην εκτός Αθήνας-Θεσσαλονίκης χώρα, ίσως είναι αντιληπτό στην περίπτωση των θανάτων που αποδίδονται σε Νεοπλασματικές ασθένειες (ICD-10,II). Ενώ η επίδρασή τους σε πανελλαδική κλίμακα ορίζεται 29,49% (Θάνατοι vsσυνολικού πληθυσμού) ,οι Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  και Αχαϊας υπολείπονται με +45,54 & 37,24% αντίστοιχα. Η Π.Ε Ηλείας είναι ελαφρώς «βελτιωμένη» με 27,98% στο σύνολο του πληθυσμού (Άρρενες-Θήλεις: 24,91-31,71%).

Αυξημένη εμφανίζεται η συνολική θνησιμότητα ,πάντοτε σε σχέση με τον μ.ό, σε ό,τι οφείλεται στο Πεπτικό,κυρίως στην Αιτωλοακαρνανία & στο Αναπνευστικό σύστημα (IV – VIII). Στο Κυκλοφορικό σ, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού αλλά και στην Περιφέρεια Δ.Ε. η εξέλιξη ήταν θετική, οι θήλεις στην Αχαϊα εμφανίζουν, τουλάχιστον στις 3ετίες 1990/92 % 2010/12, αύξηση σε απόλυτους αριθμούς και σε δημογραφική επίπτωση (+15,36 vs 0,04% & 10,47 vs -5,59% αντίστοιχα).

(Βλ.Πίνακες)

1.5 Ο πληθυσμός

Τα αποτελέσματα της μείωσης των γεννήσεων, λόγω ελάττωσης των γάμων και του περιορισμού του αριθμού των παιδιών αλλά και της βελτίωσης του επιπέδου υγείας και της επακόλουθης αύξησης του μ.ο. ηλικίας και του μεριδίου των ατόμων άνω των 75(65) είχαν ανάλογο αποτέλεσμα και στην Περιφέρεια Δ.Ε.

Μεταξύ 1991-2011, μικρή αύξηση συνολικού πληθυσμού καταγράφεται στην Αχαϊα (9.616 ή +3,20%) με παράλληλη ελάττωση του μεριδίου G1 (10-14 ετών) και διεύρυνση του  G4(75+) (-8,25%,-22.809 /+3,14%,+10.293 άτομα).

(Βλ.Πίνακες)

 

Πηγη:http://medispin.blogspot.com