Προσωπικοί βοηθοί σε 3.000 άτομα με αναπηρία

Προσωπικούς βοηθούς θα επιχορηγήσει το κράτος  σε 3.000 άτομα με αναπηρία, ενώ προετοιμάζεται η κάρτα αναπηρίας για περισσότερους. Επίσης, τροποποιήσεις δρομολογούνται για τη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα το πρόγραμμα του «προσωπικού βοηθού» θα αρχίσει πιλοτικά για 3.000 άτομα με αναπηρία και στην συνέχεια θα επεκταθεί. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τα έξοδα του προσωπικού βοηθού  θα καλύπτονται από το κράτος, γι’ αυτό το έργο έχει προϋπολογισμό 38 εκ. ευρώ. Η διαδικασία προβλέπει την επιλογή του ατόμου με αναπηρία από επιτροπή για να εξεταστεί η ανάγκη για τον προσωπικό βοηθό.

Κάρτα αναπηρίας

Μια ακόμη επιδίωξη είναι η πιλοτική χορήγηση κάρτας αναπηρίας μέχρι τέλος του χρόνου σε 170.000 άτομα με αναπηρία (δικαιούχων επιδομάτων ΟΠΕΚΑ).

Σκοπός είναι να αντικατασταθούν τα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές συναλλαγές των ατόμων με αναπηρία, αποβλέποντας στην διευκόλυνση της καθημερινότητά τους.

Ενιαία Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΚΕΠΑ

Πρόκειται για ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, όπως είναι η υποβολή αίτησης και η έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ για την απονομή συντάξεων αναπηρίας, προνοιακών επιδομάτων και λοιπών παροχών, μέσω της διαλειτουργικότητας μεταξύ των μητρώων και των βάσεων δεδομένων του Δημοσίου.

Ο άξονας που κινείται το έργο είναι τη απλούστευση των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών, αποσκοπώντας στην βελτίωση των υπηρεσιών.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το διοικητικό και υγειονομικό προσωπικό, κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Υγείας και Ιατρικούς Συλλόγους.
  • Ενίσχυση /ανανέωση του ιατρικού σώματος των ΚΕΠΑ με εγγυήσεις διαφάνειας. Στόχος το ιατρικό δυναμικό να ανέλθει τους 1.200 άτομα σε πανελλήνια κλίμακα έως τον Μάιο 2021
  • Εκπαίδευση των ιατρών των υγειονομικών επιτροπών, στόχος η εξοικείωσή τους με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας και η χρήση όλων των παρεχόμενων μέσων αξιολόγησης
  • Ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού από την ΕΣΑμεΑ και άλλους φορείς
  • Αναβάθμιση του σύνολο των πληροφοριακών υποδομών διαχείρισης των διαδικασιών στα ΚΕ
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστήριξης των ΚΕΠΑ του e-ΕΦΚΑ
  • Ανάπτυξη εργαλείου ανάλυσης ρίσκου (risk analysis) για την λειτουργία του συστήματος δειγματοληπτικού ελέγχου και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων των δομών (υγειονομικές επιτροπές, ιατρικό σώμα, διοικητικό προσωπικό). Ενδεικτικά κριτήρια για την ορθότητα των αποφάσεων είναι ο αριθμός των ενστάσεων που γίνονται δεκτές, η συχνότητα των ενστάσεων, η συμπεριφορά των ιατρών προς τους εξεταζόμενους, την υπηρεσία και τους συναδέλφους τους, καθώς και την εφαρμογή και τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας
  • Αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών λειτουργίας των υγειονομικών επιτροπών (προσβασιμότητα, χώροι υποδοχής, αποκέντρωση δομών, πολλαπλά σημεία εξέτασης)
  • Δημιουργία πολλαπλών σημείων εξέτασης στην Αθήνα, με κριτήρια την προσβασιμότητα και τη διασφάλιση της πληρότητας αναγκαίου υγειονομικού προσωπικού προς αποφυγή αναβολών και καθυστερήσεων.

 

Πηγή: https://virus.com.gr/