Προτάσεις του ΔΣ του ΙΣΘ σχετικά με την ιατρική εκπαίδευση των ειδικευόμενων στην περίοδο του Covid 19

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων εξαιτίας της πανδημίας.

 

Θεσσαλονίκη, 17Μαρτίου2021

Αριθ. Πρωτ.:1656/Γ

Προς: Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Θέμα: Προτάσεις του Δ.Σ. του ΙΣΘ σχετικά με την ιατρική εκπαίδευση των ειδικευόμενων στην περίοδο του Covid19.

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την πανδημία CoVid19 να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη χώρα μας, θεωρούμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει την υποχρέωση να αναδείξει το μείζον ζήτημα της ιατρικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών. Στην παρούσα φάση που το σύνολο των γιατρών του Ε.Σ.Υ., ειδικοί και ειδικευόμενοι έχουν ριχθεί με όλες τους τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, το εκπαιδευτικό έργο των κλινικών στην ειδίκευση των ειδικευομένων έχει περιέλθει σε πολλές περιπτώσεις σε δευτερεύουσα μοίρα. Συγκεκριμένα κάποιοι ειδικευόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας στελεχώνουν CoVid κλινικές, πραγματοποιούν CoVid εφημερίες, στελεχώνουν εμβολιαστικά κέντρα. Επίσης πολλές κλινικές έχουν αναστείλει ή περιορίσει τη λειτουργία τους προκειμένου να διατεθούν οι κλίνες τους για CoVid νοσηλευoμένους, έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των χειρουργικών και άλλων επεμβάσεων που πραγματοποιούνται και η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών ιατρείων έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι παραπάνω μεταβολές, ενώ συμβάλλουν στη διαχείριση της πανδημίας, αποβαίνουν σε βάρος της εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών στην ειδικότητά τους. Είναι έκδηλη η ανησυχία στους κόλπους των ειδικευομένων, λόγω και της παρατεινόμενης αυτής συνθήκης, αν θα κατορθώσουν στο τέλος της ειδικότητάς τους να έχουν λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση σε κλινικό έργο και πράξεις. Ενδεικτικό είναι ότι, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, υπήρξαν είτε παραιτήσεις ειδικευομένων, είτε άρνηση τους να κάνουν χρήση των διατάξεων για ταχύτερη είσοδό τους στην ειδικότητα λόγω εκτάκτων αναγκών, με το σκεπτικό ότι το διάστημα αυτό δε θα είναι εκπαιδευτικά ωφέλιμο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε τη δυνατότητα παράτασης της ειδικότητας, εφόσον το επιθυμούν, με το καθεστώς παρατασιακού ειδικευομένου, για τουλάχιστον 12μήνες και ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, στον αντίστοιχο τομέα ή στο Νοσοκομείο, δηλαδή ως υπεράριθμοι, για όλους τους ειδικευόμενους είτε κάνουν το μερικό, είτε το πλήρες κομμάτι της ειδικότητας, που υπηρετούν σε νοσοκομεία που νοσηλεύουν CoVidπεριστατικά.Στο επιπλέον αυτό διάστημα, με ευθύνη των διευθυντών των κλινικών και των ιατρικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, θα τοποθετούνται σε τμήματα, ιατρεία και εργαστήρια που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στη διάρκεια της πανδημίας και θα αναλαμβάνουν χειρουργικές και άλλες επεμβατικές πράξεις που μπορεί να απώλεσαν στο διάστημα που προηγήθηκε, θα έχουν δηλαδή ισότιμη συμμετοχή με τους μη παρατασιακούς στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο ΠΙΣ έχει επανειλημμένα διατυπώσει τη θέση για αποδέσμευση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου από την ειδικότητα. Χωρίς να υπαναχωρούμε σε αυτό το αίτημα, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο ειδίκευσης και τους υπολείπεται ως προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις ειδικότητας μόνο η υπηρεσία υπαίθρου, αντί παρατάσεως, να αποκτούν το δικαίωμα για πραγματοποίηση της υπηρεσίας υπαίθρου στο νοσοκομείο και την κλινική στην οποία ασκούνται, για το υπόλοιπο της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου που απομένει στον καθένα(μέχρι δηλαδή και 11 μήνες).Αυτό μέχρι το τέλος της πανδημίας προκειμένου να μην αποδυναμωθούν και σε ανθρώπινο δυναμικό τα νοσοκομεία. Μετά το τέλος της πανδημίας αποδέσμευση της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου από τις εξετάσεις για λήψη τίτλου ειδικότητας για τους γιατρούς που υπηρέτησαν από τη θέση ειδικευομένου το Ε.Σ.Υ. στη διάρκεια της πανδημίας, ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους.

Αιτούμαστε την πλήρη οικονομική κάλυψη των επιπλέον εφημεριών που απαιτήθηκαν ή θα απαιτηθούν για τις CoVid εφημερίες και τη στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων.

Αιτούμαστε επίσης η πλήρωση των εμβολιαστικών κέντρων να γίνει κατά κύριο λόγο με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να μην επιβαρύνεται επιπλέον η λειτουργία του Ε.Σ.Υ.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος