Προτεραιότητα ειδίκευσης γιατρών σε έξι ειδικότητες ως τις 20 Νοεμβρίου

Με τις νέες διατάξεις περί χορήγησης ειδικότητας, όσοι υποβάλλουν για 1η φορά αίτηση για ειδικότητα

Οι ιατροί που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα υπάγονται στις διατάξεις της τελευταίας υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4138/Β),  όσον αφορά τον χρόνο ειδίκευσης και τα στάδια άσκησης που απαιτούνται για την απόκτηση κάθε ιατρικής ειδικότητας.

Στο μεταξύ όμως, τίθεται σε ισχύ μεταβατική περίοδος έως τις  20-11-2018 όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων για την ειδίκευση στις ειδικότητες Αλλεργιολογίας, Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Ορθοπεδικής και Τραυματιολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Χειρουργικής Παίδων και Ωτορινολαρυγγολογίας. 

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις αναφερόμενες ειδικότητες σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, εκτός από τους ιατρούς που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα και υπάγονται σε αυτές, έχουν και οι ιατροί των οποίων εκκρεμούν οι αιτήσεις τους ή είναι υπό διορισμό στο προκαταρκτικό στάδιο αυτών. 
Οι ιατροί αυτοί, εφόσον επιθυμούν να ασκηθούν σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, υποχρεούνται να δηλώσουν με αίτησή τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου στην οικεία Περιφέρεια ότι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές. Επίσης, αν εκκρεμεί η αίτησή τους για το προκαταρκτικό στάδιο οφείλουν να τη διαγράψουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και να υποβάλλουν αίτηση για τις αναφερόμενες ειδικότητες. Σε περίπτωση που η διαγραφή της αίτησης γίνει σε Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα διαφορετική αυτής που εκκρεμεί ή υποβάλλεται η τυχόν νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης διαγραφής. Αν είναι υπό διορισμό για το προκαταρκτικό στάδιο, υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποποίησης της τοποθέτησής τους κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. 

Τα παραπάνω προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την έναρξη άσκησης σε μια σειρά ειδικότητες μετά τη σχετική υπουργική απόφαση.

Προτεραιότητες της μεταβατικής περιόδου
Όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, κατά τη μεταβατική περίοδο, οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλονται για τις αναφερόμενες ειδικότητες είτε με τις παλαιές είτε με τις νέες διατάξεις, κατατάσσονται στις λίστες αναμονής με την παρακάτω σειρά προτεραιότητας:

  1. Οι αιτήσεις των ιατρών που ασκούνται ή επιθυμούν να ασκηθούν σύμφωνα με τα προγενέστερα ισχύοντα.
  2. Οι αιτήσεις των ιατρών που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό τοποθέτηση για το προκαταρκτικό στάδιο και επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις.
  3. Οι αιτήσεις των ιατρών που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα.
  • Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία i. κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
  • Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία ii., κριτήριο είναι η ημερομηνία υποβολής της εκκρεμούσας αίτησης για το προκαταρκτικό στάδιο. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη αίτηση έχει υποβληθεί σε Περιφέρεια διαφορετική αυτής που υποβάλλεται η νέα αίτηση του ιατρού, απαραίτητη είναι η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης με τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της. Αν η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμπίπτει σε δύο ή περισσότερους ιατρούς εγγεγραμμένους στην ίδια λίστα αναμονής, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών μετά το πέρας του μεταβατικού σταδίου εντέλλονται να συγκροτήσουν επιτροπές για την διενέργεια κληρώσεων για την οριστικοποίηση της κατάταξης στις αναφερόμενες λίστες. Ειδικότερα στην περίπτωση που οι αιτήσεις που συμπίπτουν χρονολογικά έχουν υποβληθεί στην ίδια Περιφέρεια, για την εσωτερική κατάταξη θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής τους.
  • Για την εσωτερική κατάταξη των αιτήσεων των ιατρών στην κατηγορία iii, κριτήριο είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
  • Οι ανωτέρω κατηγορίες ii. και iii. των ιατρών θα τοποθετούνται για ειδίκευση στις αναφερόμενες ειδικότητες, μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου που θα έχουν οριστικοποιηθεί οι λίστες κατάταξης. Για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου,  θα τοποθετούνται οι ιατροί που ασκούνται σύμφωνα με τις παλαιές διατάξεις.

Για τους ιατρούς που υπάγονται στις διατάξεις της τελευταίας απόφασης περί ειδικοτήτων (ΦΕΚ 4138/Β), γίνεται ενιαία τοποθέτηση για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων: Ακτινολογία, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Αλλεργιολογία, Αναισθησιολογία, Γενική Ιατρική, Δημόσια Υγεία- Κοινωνική Ιατρική, Εσωτερική Παθολογία, Ιατρική Βιοπαθολογία/Εργαστηριακή Ιατρική Ιατρική, Γενετική Ιατρική Εργασίας και Περιβάλλοντος, Μαιευτική και Γυναικολογία, Νευρολογία, Ορθοπεδική και Τραυματιολογία, Οφθαλμολογία, Παθολογική Ανατομική, Παιδιατρική, Πνευμολογία –Φυματιολογία, Πυρηνική Ιατρική, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Χειρουργική, Χειρουργική Παίδων Ψυχιατρική, Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου και  Ωτορινολαρυγγολογία. Η υποβολή των αιτήσεων για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Για τους ιατρούς που υπάγονται στις νέες διατάξεις, γίνεται τοποθέτηση στο γενικό και στο ειδικό στάδιο για την απόκτηση των παρακάτω ειδικοτήτων: Αγγειοχειρουργική, Αιματολογία, Γαστρεντερολογία, Δερματολογία και Αφροδισιολογία, Ενδοκρινολογία, Ιατροδικαστική, Καρδιολογία ,Κυτταρολογία, Νευροχειρουργική, Νεφρολογία, Ουρολογία, Παθολογική Ογκολογία, Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική, Ρευματολογία, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική και Χειρουργική Θώρακος. Η υποβολή των αιτήσεων για την άσκηση στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.

Πηγη:http://healthmag.gr