Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Δρομολογείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με έργο συνολικού προϋπολογισμού 4.768.491 ευρώ. Η Οικονομική Επιτροπή  ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση  της  Περιφέρειας με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων που οδηγεί στην κατάθεση πρότασης για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020.

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, την  Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Τρικάλων, το Διοικητή  του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Κώστα Γρηγορίου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 δρομολογούμε τον κτιριακό εκσυγχρονισμό του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η ενεργειακή αναβάθμιση αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου, παρέχοντας παράλληλα στους κατοίκους  των Τρικάλων μια άμεση βελτίωση στην κτιριακή εικόνα του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος στο νομό. Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν στην εξωτερική θερμομόνωση κελύφους και οροφής, στην αντικατάσταση κουφωμάτων, φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα τεχνολογίας LED, αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας και ψύξης και ενεργητικού ηλιακού συστήματος συλλεκτών κενού για την παραγωγή ψύξης και ζεστού νερού χρήσης. Με ενσυναίσθηση  στις επιθυμίες των ανθρώπων αλλά και  με σύμμαχο τη φύση για την αντιμετώπιση της  κλιματικής κρίσης προχωρούμε τις διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό ενός ακόμη δημόσιου κτιρίου ως προς τη λειτουργία του» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

 

Πηγη: https://www.thessaly.gov.gr/