Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΚΕΠΥ – Πυροσβεστικής

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) και το Πυροσβεστικό Σώμα, για τη «Συνεργασία, τον αμοιβαίο Σχεδιασμό Ασκήσεων Ετοιμότητας, την αμφίδρομη Εκπαίδευση Στελεχών και την Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας».

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν ο διοικητής ΕΚΕΠΥ,  Νικόλαος Παπαευσταθίου και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής, αντιστράτηγος Βασίλειος Ματθαιόπουλος.

Σκοπός της υπογραφής του Πρωτοκόλλου είναι μεταξύ άλλων:

  • η εξασφάλιση της βέλτιστης αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των δύο υπηρεσιών, σε περιπτώσεις κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων,
  • η διαπίστωση τυχόν τρωτών σημείων στον κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και η βελτίωσή τους,
  • η εξασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών,
  • ο σχεδιασμός και εκτέλεση ασκήσεων επιχειρησιακής ετοιμότητας,
  • η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού των δύο μερών.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου επισφραγίζει την συνεργασία που εδώ και αρκετά χρόνια έχουν οι δύο υπηρεσίες, με στόχο την άμεση ανταπόκριση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Πηγη:https://www.onmed.gr/