Πρόβλεψη για ενίσχυση της αγοράς πλάσματος

Το τμήμα του αναστολέα πρωτεάσης αναμένεται να εμφανίσει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης στην αγορά των προϊόντων κλασματοποίησης πλάσματος.
H αυξανόμενη χρήση ανοσοσφαιρινών σε διάφορους θεραπευτικούς τομείς, η αύξηση της συλλογής πλάσματος και η εντονότερη χρήση της άλφα-1-αντιτρυψίνης αναμένεται να ενισχύσουν την αγορά πλάσματος, η οποία προβλέπεται να φθάσει τα 34,9 δισ. δολ. το 2024 από 25,4 δισ. δολ το 2019, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,6% την περίοδο πρόβλεψης. Ωστόσο, από την άλλη, το υψηλό κόστος των προϊόντων πλάσματος, οι περιορισμένες επιστροφές και η εμφάνιση εναλλακτικών λύσεων αναμένεται να περιορίσουν την ανάπτυξη αυτής της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης.
Το τμήμα του αναστολέα πρωτεάσης αναμένεται να εμφανίσει το υψηλότερο ποσοστό αύξησης στην αγορά των προϊόντων κλασματοποίησης πλάσματος κατά την περίοδο πρόβλεψης.
Σημειώνεται ότι βάσει του προϊόντος, η αγορά κλασματοποίησης πλάσματος είναι κατακερματισμένη στην ανοσοσφαιρίνη, αλβουμίνη, παράγοντα πήξης, αναστολέα πρωτεάσης και σε άλλα προϊόντα πλάσματος. Το τμήμα του αναστολέα πρωτεάσης που αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο έναντι των άλλων προϊόντων περιλαμβάνει κυρίως αναστολείς άλφα-1-πρωτεϊνάσης, αντιθρομβίνη και αναστολείς C-1 εστεράσης. Η άνοδος αυτού του τμήματος, όπως αναφέρεται στη μελέτη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη κατανάλωση καπνού παγκοσμίως και στον αυξανόμενο γηράσκοντα πληθυσμό στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυξάνοντας έτσι την παγκόσμια επιβάρυνση της ΧΑΠ (Χρόνιας Αναπνευστικής Πνευμονοπάθειας) και τη θεραπεία της άλφα 1-αντιτρυψίνης.
Με βάση την εφαρμογή, η αγορά κλασματοποίησης πλάσματος χωρίζεται σε νευρολογία, ανοσολογία, αιματολογία, κρίσιμη φροντίδα, πνευμονολογία, αιματο-ογκολογία, ρευματολογία και άλλες εφαρμογές. Οι ανοσοσφαιρίνες και οι αναστολείς πρωτεάσης είναι τα κύρια προϊόντα πλάσματος που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία διαφόρων αναπνευστικών ασθενειών.
Οι κύριοι παράγοντες στην παγκόσμια αγορά κλασματοποίησης πλάσματος περιλαμβάνουν την CSL (Αυστραλία), Grifols (Ισπανία), Shire (Ιρλανδία), Octapharma (Ελβετία), Kedrion (Ιταλία), BPL (Ηνωμένο Βασίλειο), Sanquin (Ολλανδία), LFB (Γαλλία), Biotest (Γερμανία), Japan Blood Products Organization, China Biologic Products (Κίνα), Green Cross Corporation (Νότια Κορέα) και Shanghai RAAS Blood Products (Κίνα).
Πηγη:http://medispin.blogspot.com