Πρόγραμμα ενίσχυσης ελευθέρων επαγγελματιών υγείας στην Περιφέρεια Αττικής

Ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία και μεταξύ άλλων εντάσσεται και ο Κ.Α.Δ. 86.90 (άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας).

Εκεί υπάγονται και οι οκταψήφιοι υποκωδικοί για διάφορους επαγγελματίες υγείας, όπως εργαστήρια φυσικοθεραπείαςφυσικοθεραπευτές κατ΄ οίκονυπηρεσίες ιατρικών εργαστηρίωναποκλειστικών νοσηλευτών κλπ.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει κεφαλαίο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 ευρώ και μέγιστο ποσό 50.000,00 ευρώ.

Οι γενικές προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά ένταξης και όλοι οι γενικοί όροι της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά στη Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) με ημερομηνία έναρξης υποβολής 12/10/2020 και ώρα 13:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 06/11/2020 και  ώρα 15:00.

 

 

Πηγή: https://virus.com.gr/