Πρόγραμμα women’s hurdles: Διάδοση καινοτόμων πρακτικών για τη φυσική δραστηριότητα

Πρόσκληση σε συνάντηση του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας
Το πρόγραμμα συνεργασίας WOMEN’S HURDLES, στο οποίο συμμετέχει ενεργά
το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, εξελίσσεται σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες από τις αρχές του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023. Έχει ως σκοπό να αναπτύξει, εφαρμόσει και διαδώσει καινοτόμες πρακτικές σχετιζόμενες με τη φυσική δραστηριότητα σε ένα πληθυσμό δυνητικά υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα δύσκολα προσεγγίσιμο: τις γυναίκες, και ειδικά τις γυναίκες αυτές που έχουν οικογένεια και ταυτόχρονα εργάζονται. Η φυσική δραστηριότητα παίζει βασικό ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων και μερικών μορφών καρκίνου, ενώ παράλληλα προάγει την υγεία του νου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 28% του συνολικού πληθυσμού της Γης δεν έχει φυσική δραστηριότητα και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στις γυναίκες (33%) συγκριτικά με τους άνδρες (23%). Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον επιβεβαιώνουν αυτή τη διαφορά. Για το λόγο αυτό, το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης για τους κινδύνους της καθιστικής ζωής στις γυναίκες και τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας. Πρόσφατα το Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, στο πλαίσιο της δραστηριότητας “Train the Trainers” φιλοξένησε κορυφαίους αθλητές, γυμναστές, φυσικοθεραπευτές και μάνατζερ αθλητικών εγκαταστάσεων και αντάλλαξε ιδέες και απόψεις για ένα θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Έτσι δημιουργήθηκε μια συμπαγής και ενθουσιώδης
ομάδα που σκοπός της θα είναι η διάδοση των μηνυμάτων και των εργαλείων
που τα προηγούμενα δυο χρόνια αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος WOMEN’S HURDLES: ένα πρόγραμμα που στηρίχτηκε στη χρήση και μελέτη των αποτελεσμάτων ενός ερωτηματολογίου, ερευνών που έγιναν στο διαδίκτυο και στις μηχανές κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις γυναίκες και τη φυσική δραστηριότητα, αλλά και μελετών καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε όλον τον κόσμο. Έτσι διαμορφώθηκε ένα σύνολο πρακτικών και συναισθηματικών παρεμβάσεων με στόχο την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης και την αύξηση της ενασχόλησης των γυναικών με τα σπορ και τη φυσική δραστηριότητα. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του ΕΛΙΚΑΡ «οι στόχοι μας το αμέσως επόμενο διάστημα είναι πολλοί και ποικίλοι. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα γυμναστήρια να γίνουν χώροι πιο φιλικοί για τις γυναίκες που είναι ταυτόχρονα και μητέρες, δίνοντας τους την ευκαιρία να φέρουν μαζί τα παιδιά τους για γυμναστική, διάβασμα ή οποιαδήποτε άλλη δημιουργική απασχόληση. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερες ή μικρότερες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές που θα επιτρέπουν στις εργαζόμενες γυναίκες, και όχι μόνο, να γυμνάζονται σε κάποιο διάλειμμα της εργασίας τους. Θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία πρότυπα εργαζόμενων γυναικών που βρίσκουν χρόνο να γυμναστούν και είναι χαρούμενες για αυτό. Για το σκοπό αυτό οργανώνουμε μια συνάντηση στις 31/3 στο ξενοδοχείο Golden Age. Εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων, εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων, εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρήσεων και εκπρόσωποι της πολιτείας θα κληθούν να δώσουν το παρόν σε μια εκδήλωση που θα είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε θελήσει να την παρακολουθήσει».

 

 

Πηγη:HealthDaily