Πρόεδρος ΕΟΦ: Στενέ συνεργασία μεταξύ Πολιτείας και επιστημόνων

Για τον καρκίνο του πνεύμονα

Ο Δημήτρης Φιλίππου, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ),
Πρόεδρος Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών, μιλώντας χθες στο Cancer Week
σημείωσε ότι στην Ελλάδα η θεραπεία του ΚΠ κοστίζει 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στην πρόοδο
στην έρευνα με την ανακάλυψη 10 νέων φαρμάκων ετησίως για την αντιμετώπιση του
καρκίνου ενώ το 2011 είχαμε μόνο 4 νέα φάρμακα αντίστοιχα. Η έρευνα λοιπόν έχει
εντατικοποιηθεί και για τον ΚΠ από το 1995 έως το 2018 εγκρίθηκαν 18 νέες θεραπείες,
οι οποίες έχουν βελτιώσει σημαντικά τα δεδομένα. Σαφέστατα μια κορυφαία
θεραπεία είναι η ανοσοθεραπεία, η οποία βελτιώνει τους υγειονομικούς δείκτες,
ωστόσο αυξάνει σημαντικά το κόστος θεραπείας για το σύστημα. Όπως ανέφερε
ο κ. Φιλίππου χρειάζεται να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας
και των επιστημόνων ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι δεδομένου ότι οι
οικονομικές διακυμάνσεις είναι τεράστιες.

Ένα σημαντικό βήμα ήταν η υιοθέτηση του αντικαπνιστικού νόμου.

 

Πηγή: HealthDaily