Πρόσβαση σε νέες θεραπείες με συμφωνίες εισόδου και αξιολόγηση

Ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγειας Γιάννης Μπασκόζος μίλησε για την σπουδαιότητα των κλινικών μελετών

Στην αξία των κλινικών μελετών και της έρευνας αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννης Μπασκόζος τονίζοντας ιδιαίτερα τη χρησιμότητα αυτών για τη χώρα μας όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, την αναστροφή του brain drain με αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων για τη χώρα.

Ο κ. Μπασκόζος προχώρησε στις δηλώσεις αυτές, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο COMBACTE για τις κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι απαιτείται η καλλιέργεια ενός νέου ερευνητικού ήθους με χαρακτηριστικά την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και τη διακοπή των αδιαφανών σχέσεων μεταξύ εταιρειών, λειτουργών υγείας και πολιτικών προσώπων. Υπογράμμισε ότι: «Στο πλαίσιο αυτό δεν χωρούν αθέμιτες και επιθετικές πρακτικές προώθησης των φαρμακευτικών προϊόντων».

Σημαντική είναι η ανάγκη ανάπτυξης της έρευνας για νέα αντιβιοτικά, όπως επίσης και η διασφάλιση της ελεγχόμενης διάθεσης των αντιβιοτικών με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Ακολούθως αναφέρθηκε στο υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες και την έρευνα και στο νέο «κλίμα» που δημιουργείται στη φαρμακευτική πολιτική.
Οι συμφωνίες εισόδου νέων φαρμάκων, η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, η διαπραγμάτευση τιμών για τα νέα καινοτόμα φάρμακα και η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους ασθενείς στη θεραπευτική αγωγή που έχουν ανάγκη.

 

Πηγη:http://healthmag.gr/